V roce 2016 bylo v naší knihovně registrováno 34 čtenářů, z toho 6 dětí. Dohromady si čtenáři půjčili 1088 titulů, dospělí 1001 knih, děti 67 a naučných knih 20. Celková návštěvnost v tomto roce činila 491 návštěvníků. Výměnný fond s Městskou knihovnou Třebíč se uskutečnil 2x a nabídka knih se rozšířila o 320 titulů všech žánrů. Děti z naší mateřské školy i letos zpříjemnily chvilky strávené v knihovně svými obrázky, které byly vystaveny po již každoroční besedě s nimi.

Z obecního rozpočtu je zakoupeno 29 nových knih, a celkový počet svazků se tak rozšířil na 2038. Nově byl na stránkách knihovny přidán odkaz na katalog naší knihovny, kde si každý zájemce může zjistit, které tituly jsou k dispozici: www.obecrimov.cz – Knihovna – Katalog knih. Své dotazy můžete také posílat na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Letošní rok byl pro naši knihovnu úspěšný. Na Malé knihovnické slavnosti pořádané Krajskou knihovnou v Havlíčkově Brodě dne 23. 11. 2016 převzala knihovnice Dana Dvořáčková titul Knihovna Vysočiny, ocenění 2. stupně. Je to již druhé ocenění naší knihovny, první jsme obdrželi v roce 2007, kdy byl knihovníkem pan Stanislav Kujal. 

V roce 2015 bylo v naší knihovně zaregistrováno celkem 40 čtenářů, z toho 11 dětí. Za celý rok knihovnu navštívilo 478 návštěvníků. Čtenáři si celkem půjčili 1143 titulů, z toho bylo 1012 knih pro dospělé, 80 pro děti a mládež a 51 knih naučných. 

Výměnný fond s Městskou knihovnou Třebíč se v tomto roce uskutečnil 2x a bylo zapůjčeno 255 titulů všech žánrů.

Nechyběla ani již tradiční beseda s dětmi z naší mateřské školy a následná výstavka jejich obrázků, kterou mohli shlédnout návštěvníci knihovny a zpříjemnit si tak chvíli strávenou v knihovně.

Z obecního rozpočtu se pořídilo 26 nových knih. Každý, kdo přijde do knihovny, může si nyní vybrat z celkových 2010 titulů. 

V roce 2014 bylo v naší knihovně zaregistrováno celkem 45 čtenářů, z toho 12 dětí. Za celý rok navštívilo knihovnu 487 návštěvníků. Celkem se vypůjčilo 1252 titulů, z toho 1097 knih pro dospělé, 102 pro děti a mládež a 53 knih naučných. I v tomto roce se uskutečnil výměnný fond s Městskou knihovnou Třebíč a to celkem 3x. Do naší knihovny bylo zapůjčeno 266 titulů všech žánrů. V březnu také již tradičně proběhla beseda s dětmi z naší mateřské školy a obrázky, které potom děti nakreslily, byly vystaveny a zpříjemnily tak návštěvníkům chvíle strávené v knihovně. Z obecního rozpočtu přibylo 29 nových knih, čímž se celkový stav zvýšil na 1984 titulů. Pokud se rozhodnete naši knihovnu navštívit, jste srdečně zváni.

V roce 2013 bylo v naší knihovně zaregistrováno celkem 41 čtenářů, z toho 27 dospělých a 14 dětí. Za celý rok navštívilo knihovnu 469 návštěvníků. I v tomto roce se v březnu uskutečnila beseda s dětmi z naší mateřské školy, tentokrát na téma: Knihy a pohádky o zvířátkách. Děti pak na toto téma také nakreslily obrázky, které byly v knihovně vystaveny. V tomto roce bylo vypůjčeno 1319 titulů, z toho 1084 knih pro dospělé, 203 pro děti a mládež a 32 knih naučných. Tak jako v minulých letech i letos proběhl výměnný fond s Městskou knihovnou Třebíč a to celkem 3x. Do knihovny bylo zapůjčeno 300 titulů. Z obecního rozpočtu přibylo 24 nových knih, čímž se zvýšil stav na celkových 1955 knih. Pokud se rozhodnete naši knihovnu navštívit, jste srdečně zváni. Těší se na Vás knihovnice Dana Dvořáčková.

V lednu 2012 provedly pracovnice Městské knihovny Třebíč celkovou revizi knih římovské knihovny. Zároveň zaevidovaly všechny zbývající knihy do počítačového programu REKS, takže v letošním roce započalo půjčování knih pomocí tohoto programu. Z důvodů opotřebování nebo stáří knih bylo z fondu vyřazeno celkem 495 knih. Z obecního rozpočtu bylo následně zakoupeno 42 nových titulů. K 31. 12. 2012 je v naší knihovně 1931 knih, z toho 1186 titulů pro dospělé čtenáře, 418 pro mládež a 327 knih naučných. V roce 2012 bylo zaregistrováno celkem 40 čtenářů, z toho 27 dospělých a 13 dětí. Za celý rok navštívilo knihovnu 463 návštěvníků. V rámci akce Březen - měsíc knihy do knihovny zamířily také děti z naší mateřské školy. Celkem bylo v tomto roce vypůjčeno 1248 titulů, z toho 1014 knih pro dospělé, 184 pro děti a mládež a 50 knih naučných. Tak jako v minulých letech i letos proběhl 3x výměnný fond s Městskou knihovnou Třebíč. Do knihovny bylo zapůjčeno 305 titulů. Pokud se i Vy chcete stát návštěvníkem naší knihovny, jste srdečně zváni. Určitě si z široké nabídky knih vyberete.

V roce 2011 bylo v knihovně registrováno 50 čtenářů, z toho 38 dospělých a 12 mladších 15-ti let. Ke konci listopadu bylo vypůjčeno celkem 1323 knih. Dospělí čtenáři si vypůjčili 1036 knih, děti a mládež 287. Knihovnu v tomto roce navštívilo 474 návštěvníků, 52 jich poté využilo internetových služeb, zejména k vypracovávání školních úkolů. V roce 2011 se také 2x uskutečnil výměnný fond s Městskou knihovnou Třebíč. Do naší knihovny bylo zapůjčeno 154 knih. Tento výměnný fond umožňuje čtenářům větší výběr nabízené literatury a je velmi oblíbený. V listopadu proběhla celková revize knih, kterou provedly pracovnice Městské knihovny Třebíč. Jejím cílem bylo především převedení veškerého knižního fondu do počítačového katalogu a také vyřazení starých a poškozených knih. V lednu 2011 byla podána žádost o dotaci z Ministerstva kultury na automatizaci výpůjčního systému – pořízení nového počítače vč. ručního snímače čárových kódů a programu knihovního systému Clavius-REKS. Celkové náklady činily Kč 37.928,- z toho dotace z MK ČR Kč 21.000,--. Automatizací knihovny dojde ke zkvalitnění služeb čtenářům, revizi fondu, vložení knih do programu Clavius-REKS, zautomatizování výpůjčního protokolu a on-line katalogu, čímž se knihovna přiřadí k moderním zařízením s kvalitními službami.

V letošním roce zaznamenala nejen naše knihovna smutnou událost. Pan Stanislav Kujal, který úspěšně a svědomitě vedl místní knihovnu od 20. září 1973, dne 5. září 2010 náhle zemřel ve věku 72 let. Vedením knihovny byla s platností od 1. října 2010 pověřena Dana Dvořáčková. V knihovně je registrováno 50 čtenářů, z toho 31 dospělých a 19 mladších 18-ti let. V r. 2010 bylo zapůjčeno 1248 knih, 1053 dospělými a 195 mládeží. V průběhu roku byl 2x proveden výměnný fond s Městskou knihovnou v Třebíči. Internetových služeb využilo 64 zájemců, zejména pro školní potřeby. V roce 2011 bude podána žádost o dotaci z Ministerstva kultury na automatizaci výpůjčního systému, ze které by byl pořízen nový počítač do knihovny a program knihovního systému Clavius-REKS.

V letošním roce bylo v knihovně zapsáno 35 čtenářů, z toho 21 dospělých a 14 mladších 18 let. Zapůjčeno bylo celkem 1.609 knih, z toho 1233 dospělým a 376 mládeži. V knihovně je instalován také počítač s volným přístupem na internet - této možnosti využilo 72 zájemců, především pro školní potřeby.

Knihovna dříve bývala v budově základní školy a v roce 1973 se přestěhovala do stávajících prostor v obecním úřadě. V té době bylo v evidenci 882 svazků, knížek se půjčovalo cca 500 ročně a to jedenkrát týdně po dobu 2 hodin. V dalších obdobích se výpůjčky začaly zvyšovat, např. v roce 1983 bylo půjčeno 2226 knih. Od roku 1980 knihy nakupovala centrálně okresní knihovna Třebíč. V té době přibývalo knih i čtenářů i díky příspěvku obecního úřadu, který je v současné době Kč 5.000,- ročně. K 31.12.2008 je v knihovně evidováno pro dospělé i děti celkem 2248 knih a výpůjček bylo 1628, z toho pro dospělé 1157 knih a pro mládež 471 knih. Knihovně velmi pomáhá výměnný fond od knihovny v Třebíči, kdy jsou knížky půjčovány na období 6 měsíců. V roce 2007 bylo do knihovny zavedeno internetové připojení, které v loňském roce využilo 76 návštěvníků. Provozní doba knihovny v Římově je vždy v pondělí : 15.00 - 18.00 hod. 21.listopadu 2007 byl dlouholetý knihovník pan Stanislav Kujal oceněn na Knihovnické slavnosti v Havlíčkově Brodě titulem Knihovna Vysočiny 2007. Pan Kujal vykonává funkci knihovníka v Římově od roku 1973, tedy již neuvěřitelných 36 let.

Obrázek slideru 1 Obrázek slideru 2 Obrázek slideru 3 Obrázek slideru 4