Provzní doba MŠ  je od  6.00 do 15.30 hod. Pedagogickou činnost zajišťuje Jana Báňová- ředitelka MŠ, Bc. Monika Konvalinková- učitelka a Jana Šplíchalová na pozici učitelky na překrývání a školního asistenta.

REŽIM DNE:

6.00 - 8.00 scházení dětí, spontánní hry, zájmové činosti, individuálně didakticky cílené činnosti
8.00 - 8.30 pohybové aktivity
8.30 - 8.45 hygiena, svačina
8.45 - 9.45 integrované didakticky cílené celky ve formě spontánních i řízených činností
9.45 - 10.00 příprava  na pobyt venku
10.00 -11.30 pobyt venku
11.30 - 11.45 hygiena, příprava na oběd
11.45 - 12.15 oběd
12.15 - 14.00 příprava na odpočinek, odpočinek
14.00 - 14.15

hygiena, odpolední svačina

14.15 - 15.30 spontánní hry, zájmové činnosti a individuálně didakticky cílené činnosti ve třídě nebo na školní zahadě