2015

V roce 2015 bylo v naší knihovně zaregistrováno celkem 40 čtenářů, z toho 11 dětí. Za celý rok knihovnu navštívilo 478 návštěvníků. Čtenáři si celkem půjčili 1143 titulů, z toho bylo 1012 knih pro dospělé, 80 pro děti a mládež a 51 knih naučných. 

Výměnný fond s Městskou knihovnou Třebíč se v tomto roce uskutečnil 2x a bylo zapůjčeno 255 titulů všech žánrů.

Nechyběla ani již tradiční beseda s dětmi z naší mateřské školy a následná výstavka jejich obrázků, kterou mohli shlédnout návštěvníci knihovny a zpříjemnit si tak chvíli strávenou v knihovně.

Z obecního rozpočtu se pořídilo 26 nových knih. Každý, kdo přijde do knihovny, může si nyní vybrat z celkových 2010 titulů. Pokud se rozhodnete naši knihovnu navštívit, popřípadě se stát dalším čtenářem, jste srdečně zváni. 

Na Vás a Vaši návštěvu se těší knihovnice Dana Dvořáčková.

2014

V roce 2014 bylo v naší knihovně zaregistrováno celkem 45 čtenářů, z toho 12 dětí. Za celý rok navštívilo knihovnu 487 návštěvníků. Celkem se vypůjčilo 1252 titulů, z toho 1097 knih pro dospělé, 102 pro děti a mládež a 53 knih naučných. I v tomto roce se uskutečnil výměnný fond s Městskou knihovnou Třebíč a to celkem 3x. Do naší knihovny bylo zapůjčeno 266 titulů všech žánrů. V březnu také již tradičně proběhla beseda s dětmi z naší mateřské školy a obrázky, které potom děti nakreslily, byly vystaveny a zpříjemnily tak návštěvníkům chvíle strávené v knihovně. Z obecního rozpočtu přibylo 29 nových knih, čímž se celkový stav zvýšil na 1984 titulů. Pokud se rozhodnete naši knihovnu navštívit, jste srdečně zváni.

2013

V roce 2013 bylo v naší knihovně zaregistrováno celkem 41 čtenářů, z toho 27 dospělých a 14 dětí. Za celý rok navštívilo knihovnu 469 návštěvníků. I v tomto roce se v březnu uskutečnila beseda s dětmi z naší mateřské školy, tentokrát na téma: Knihy a pohádky o zvířátkách. Děti pak na toto téma také  nakreslily obrázky, které byly v knihovně vystaveny. V tomto roce bylo vypůjčeno 1319 titulů, z toho 1084 knih pro dospělé, 203 pro děti a mládež a 32 knih naučných. Tak jako v minulých letech i letos proběhl výměnný fond s Městskou knihovnou Třebíč a to celkem 3x. Do knihovny bylo zapůjčeno 300 titulů. Z obecního rozpočtu přibylo 24 nových knih, čímž se zvýšil stav na celkových 1955 knih. Pokud se rozhodnete naši knihovnu navštívit, jste srdečně zváni. Těší se na Vás knihovnice Dana Dvořáčková.

2012

V lednu 2012 provedly pracovnice Městské knihovny Třebíč celkovou revizi knih římovské knihovny. Zároveň zaevidovaly všechny zbývající knihy do počítačového programu REKS, takže v letošním roce započalo půjčování knih pomocí tohoto programu. Z důvodů opotřebování nebo stáří knih bylo z fondu vyřazeno celkem 495 knih. Z obecního rozpočtu bylo následně zakoupeno 42 nových titulů. K 31. 12. 2012 je v naší knihovně 1931 knih, z toho 1186 titulů pro dospělé čtenáře, 418 pro mládež a 327 knih naučných. V roce 2012 bylo zaregistrováno celkem 40 čtenářů, z toho 27 dospělých a 13 dětí. Za celý rok navštívilo knihovnu 463 návštěvníků. V rámci akce Březen - měsíc knihy do knihovny zamířily také děti z naší mateřské školy. Celkem bylo v tomto roce vypůjčeno 1248 titulů, z toho 1014 knih pro dospělé, 184 pro děti a mládež a 50 knih naučných. Tak jako v minulých letech i letos proběhl 3x výměnný fond s Městskou knihovnou Třebíč. Do knihovny bylo zapůjčeno 305 titulů.  Pokud se i Vy chcete stát návštěvníkem naší knihovny, jste srdečně zváni. Určitě si z široké nabídky knih vyberete.

2011

V roce 2011 bylo v knihovně registrováno 50 čtenářů, z toho 38 dospělých a 12 mladších 15-ti let. Ke konci listopadu bylo vypůjčeno celkem 1323 knih. Dospělí čtenáři si vypůjčili 1036 knih, děti a mládež 287. Knihovnu v tomto roce navštívilo 474 návštěvníků, 52 jich poté využilo internetových služeb, zejména k vypracovávání školních úkolů. V roce 2011 se také 2x uskutečnil výměnný fond s Městskou knihovnou Třebíč. Do naší knihovny bylo zapůjčeno 154 knih. Tento výměnný fond umožňuje čtenářům větší výběr nabízené literatury a je velmi oblíbený. V listopadu proběhla celková revize knih, kterou provedly pracovnice Městské knihovny Třebíč. Jejím cílem bylo především převedení veškerého knižního fondu do počítačového katalogu a také vyřazení starých a poškozených knih. V lednu 2011 byla podána žádost o dotaci z Ministerstva kultury na automatizaci výpůjčního systému – pořízení nového počítače vč. ručního snímače čárových kódů a programu knihovního systému Clavius-REKS. Celkové náklady činily Kč 37.928,- z toho dotace z MK ČR Kč 21.000,--. Automatizací knihovny dojde ke zkvalitnění služeb čtenářům, revizi fondu, vložení knih do programu Clavius-REKS, zautomatizování výpůjčního protokolu a on-line katalogu, čímž se knihovna přiřadí k moderním zařízením s kvalitními službami.

2010

V letošním roce zaznamenala nejen naše knihovna smutnou událost. Pan Stanislav Kujal, který úspěšně a svědomitě vedl místní knihovnu od 20. září 1973, dne 5. září 2010 náhle zemřel ve věku 72 let. Vedením knihovny byla s platností od 1. října 2010 pověřena Dana Dvořáčková. V knihovně je registrováno 50 čtenářů, z toho 31 dospělých a 19 mladších 18-ti let. V r. 2010 bylo zapůjčeno 1248 knih, 1053 dospělými a 195 mládeží. V průběhu roku byl 2x  proveden výměnný fond s Městskou knihovnou v Třebíči.  Internetových služeb využilo 64 zájemců, zejména pro školní potřeby. V roce 2011 bude podána žádost o dotaci z Ministerstva kultury na automatizaci výpůjčního systému, ze které by byl pořízen nový počítač do knihovny a program knihovního systému Clavius-REKS.

2009

V letošním roce bylo v knihovně zapsáno 35 čtenářů, z toho 21 dospělých a 14 mladších 18 let. Zapůjčeno bylo celkem 1.609 knih, z toho 1233 dospělým a 376 mládeži.  V knihovně je instalován také počítač s volným přístupem na internet - této možnosti využilo 72 zájemců, především pro školní potřeby.

2008

Knihovna dříve bývala v budově základní školy a v roce 1973 se přestěhovala do stávajících prostor v obecním úřadě. V té době bylo v evidenci 882 svazků, knížek se půjčovalo cca 500 ročně a to jedenkrát týdně po dobu 2 hodin. V dalších obdobích se výpůjčky začaly zvyšovat, např. v roce 1983 bylo půjčeno 2226 knih. Od roku 1980 knihy nakupovala centrálně okresní knihovna Třebíč. V té době přibývalo knih i čtenářů i díky příspěvku obecního úřadu, který je v současné době Kč 5.000,- ročně. K 31.12.2008 je v knihovně evidováno pro dospělé i děti celkem 2248 knih a výpůjček bylo 1628, z toho pro dospělé 1157 knih a pro mládež 471 knih. Knihovně velmi pomáhá výměnný fond od knihovny v Třebíči, kdy jsou knížky půjčovány na období 6 měsíců. V roce 2007 bylo do knihovny zavedeno internetové připojení, které v loňském roce využilo 76 návštěvníků. Provozní doba knihovny v Římově je vždy v pondělí : 15.00 - 18.00 hod. 21.listopadu 2007 byl dlouholetý knihovník pan Stanislav Kujal oceněn na Knihovnické slavnosti v Havlíčkově Brodě titulem Knihovna Vysočiny 2007. Pan Kujal vykonává funkci knihovníka v Římově od roku 1973, tedy již neuvěřitelných 36 let.

 

 

Knihovna dříve bývala v budově základní školy a v roce 1973 se přestěhovala do stávajících prostor v obecním úřadě. V té době bylo v evidenci 882 svazků, knížek se půjčovalo cca 500 ročně a to jedenkrát týdně po dobu 2 hodin. V dalších obdobích se výpůjčky začaly zvyšovat, např. v roce 1983 bylo půjčeno 2226 knih. Od roku 1980 knihy nakupovala centrálně okresní knihovna Třebíč. V té době přibývalo knih i čtenářů i díky příspěvku obecního úřadu, který je v současné době Kč 5.000,- ročně.

V roce 2007 bylo do knihovny zavedeno internetové připojení.

21.listopadu 2007 byl dlouholetý knihovník pan Stanislav Kujal oceněn na Knihovnické slavnosti v Havlíčkově Brodě titulem Knihovna Vysočiny 2007. Pan Kujal vykonával funkci knihovníka v Římově od roku 20.září 1973 do 5.září 2010, kdy ve věku 72 let zemřel.

17.září 2010 byla na zasedání zasupitelstva obce jmenována paní Dana Dvořáčková novou knihovnicí v Římově  a to s účinností od 1.října 2010. Provozní doba knihovny se od 1.července 2021 mění na : každé pondělí od 15.00 hod. do 17.00 hod.

Obecní úřad Římov obdržel v dubnu 2011 od Ministerstva kultury ČR finanční podporu ve výši 21.000,--Kč na automatizaci výpůjčního systému v místní knihovně Římov.

 

Obecní knihovna Římov, vedená Danou Dvořáčkovou získala 23.11.2016 na Malé knihovnické slavnosti v Havlíčkově Brodě cenu  Knihovna Vysočiny, ocenění 2.stupně. 

Fotografie z předání viz. :  http://uvk.rajce.idnes.cz/MKS_2016/

 

 

Podkategorie

Obrázek slideru 1 Obrázek slideru 2 Obrázek slideru 3 Obrázek slideru 4