Knihovna dříve bývala v budově základní školy a v roce 1973 se přestěhovala do stávajících prostor v obecním úřadě. V té době bylo v evidenci 882 svazků, knížek se půjčovalo cca 500 ročně a to jedenkrát týdně po dobu 2 hodin. V dalších obdobích se výpůjčky začaly zvyšovat, např. v roce 1983 bylo půjčeno 2226 knih. Od roku 1980 knihy nakupovala centrálně okresní knihovna Třebíč. V té době přibývalo knih i čtenářů i díky příspěvku obecního úřadu, který je v současné době Kč 5.000,- ročně. K 31.12.2008 je v knihovně evidováno pro dospělé i děti celkem 2248 knih a výpůjček bylo 1628, z toho pro dospělé 1157 knih a pro mládež 471 knih. Knihovně velmi pomáhá výměnný fond od knihovny v Třebíči, kdy jsou knížky půjčovány na období 6 měsíců. V roce 2007 bylo do knihovny zavedeno internetové připojení, které v loňském roce využilo 76 návštěvníků. Provozní doba knihovny v Římově je vždy v pondělí : 15.00 - 18.00 hod. 21.listopadu 2007 byl dlouholetý knihovník pan Stanislav Kujal oceněn na Knihovnické slavnosti v Havlíčkově Brodě titulem Knihovna Vysočiny 2007. Pan Kujal vykonává funkci knihovníka v Římově od roku 1973, tedy již neuvěřitelných 36 let.