V roce 2015 bylo v naší knihovně zaregistrováno celkem 40 čtenářů, z toho 11 dětí. Za celý rok knihovnu navštívilo 478 návštěvníků. Čtenáři si celkem půjčili 1143 titulů, z toho bylo 1012 knih pro dospělé, 80 pro děti a mládež a 51 knih naučných. 

Výměnný fond s Městskou knihovnou Třebíč se v tomto roce uskutečnil 2x a bylo zapůjčeno 255 titulů všech žánrů.

Nechyběla ani již tradiční beseda s dětmi z naší mateřské školy a následná výstavka jejich obrázků, kterou mohli shlédnout návštěvníci knihovny a zpříjemnit si tak chvíli strávenou v knihovně.

Z obecního rozpočtu se pořídilo 26 nových knih. Každý, kdo přijde do knihovny, může si nyní vybrat z celkových 2010 titulů.