V roce 2014 bylo v naší knihovně zaregistrováno celkem 45 čtenářů, z toho 12 dětí. Za celý rok navštívilo knihovnu 487 návštěvníků. Celkem se vypůjčilo 1252 titulů, z toho 1097 knih pro dospělé, 102 pro děti a mládež a 53 knih naučných. I v tomto roce se uskutečnil výměnný fond s Městskou knihovnou Třebíč a to celkem 3x. Do naší knihovny bylo zapůjčeno 266 titulů všech žánrů. V březnu také již tradičně proběhla beseda s dětmi z naší mateřské školy a obrázky, které potom děti nakreslily, byly vystaveny a zpříjemnily tak návštěvníkům chvíle strávené v knihovně. Z obecního rozpočtu přibylo 29 nových knih, čímž se celkový stav zvýšil na 1984 titulů. Pokud se rozhodnete naši knihovnu navštívit, jste srdečně zváni.