Knihovna dříve bývala v budově základní školy a v roce 1973 se přestěhovala do stávajících prostor v obecním úřadě. V té době bylo v evidenci 882 svazků, knížek se půjčovalo cca 500 ročně a to jedenkrát týdně po dobu 2 hodin. V dalších obdobích se výpůjčky začaly zvyšovat, např. v roce 1983 bylo půjčeno 2226 knih. Od roku 1980 knihy nakupovala centrálně okresní knihovna Třebíč. V té době přibývalo knih i čtenářů i díky příspěvku obecního úřadu, který je v současné době Kč 5.000,- ročně.

V roce 2007 bylo do knihovny zavedeno internetové připojení.

21.listopadu 2007 byl dlouholetý knihovník pan Stanislav Kujal oceněn na Knihovnické slavnosti v Havlíčkově Brodě titulem Knihovna Vysočiny 2007. Pan Kujal vykonával funkci knihovníka v Římově od roku 20.září 1973 do 5.září 2010, kdy ve věku 72 let zemřel.

17.září 2010 byla na zasedání zasupitelstva obce jmenována paní Dana Dvořáčková novou knihovnicí v Římově  a to s účinností od 1.října 2010. Provozní doba knihovny se od 1.července 2021 mění na : každé pondělí od 15.00 hod. do 17.00 hod.

Obecní úřad Římov obdržel v dubnu 2011 od Ministerstva kultury ČR finanční podporu ve výši 21.000,--Kč na automatizaci výpůjčního systému v místní knihovně Římov.

 

Obecní knihovna Římov, vedená Danou Dvořáčkovou získala 23.11.2016 na Malé knihovnické slavnosti v Havlíčkově Brodě cenu  Knihovna Vysočiny, ocenění 2.stupně. 

Fotografie z předání viz. :  http://uvk.rajce.idnes.cz/MKS_2016/