V letošním roce zaznamenala nejen naše knihovna smutnou událost. Pan Stanislav Kujal, který úspěšně a svědomitě vedl místní knihovnu od 20. září 1973, dne 5. září 2010 náhle zemřel ve věku 72 let. Vedením knihovny byla s platností od 1. října 2010 pověřena Dana Dvořáčková. V knihovně je registrováno 50 čtenářů, z toho 31 dospělých a 19 mladších 18-ti let. V r. 2010 bylo zapůjčeno 1248 knih, 1053 dospělými a 195 mládeží. V průběhu roku byl 2x proveden výměnný fond s Městskou knihovnou v Třebíči. Internetových služeb využilo 64 zájemců, zejména pro školní potřeby. V roce 2011 bude podána žádost o dotaci z Ministerstva kultury na automatizaci výpůjčního systému, ze které by byl pořízen nový počítač do knihovny a program knihovního systému Clavius-REKS.