1.Oficiální název
Obec Římov

2. Důvod a způsob založení
Dle zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, v plném znění

3. Organizační struktura
Starosta obce - Rostislav Novák
Místostarosta - Jiří Rygl
Účetní OÚ - Jana Nedvědická

4. Kontaktní spojení:
Římov 1, 675 22 Stařeč
telefon: 568 883 260
mobil: 724 187 477
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5. Případné platby můžete poukázat 
KB Třebíč: č.ú. 14122711/0100

6. IČO: 00 378 577

7. DIČ: CZ00378577

8. Rozpočet
Rozpočet pro rok 2008 schválen

9. Žádosti o informace (místo a způsob jak získat příslušné informace)
Obecní úřad Římov
Římov 1
675 22 Stařeč,
tel.: 568 883 260
mobil: 724 187 477
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Žádosti lze podat: ústně, písemně, pomocí internetu.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádost o poskytnutí informace podá žadatel ústně nebo písemně a to prostřednictvím telekomunikačních zařízení ( telefon,e-mail). Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobami podá žadatel v podatelně obecního úřadu. Jiná podání ( stížnost,žádost,návrh,podnět) podá žadatel písemně na podatelnu obecního úřadu nebo zašle poštou.

11.Opravné prostředky
Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně na podatelnu obecního úřadu nebo poštou na adresu Obecní úřad Římov, Římov 1, 675 22 Stařeč. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 ti dnů od doručení rozhodnutí nebo od uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele,číslo jednací rozhodnutí ( pokud bylo vydáno ) a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

12. Formuláře
Běžné formuláře lze získat přímo na Obecním úřadě Římov, Římov 1, 675 22 Stařeč. Ostatní formuláře lze získat na pověřeném úřadě Města Třebíče.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

14. Nejdůležitější předpisy
Informace lze získat přímo na Obecním úřadě Římov, Římov 1, 675 22 Stařeč,
Tel.: 568 883 260, mobil: 724 187 477

15. Sazebník úhrad za poskytnutí informací

16. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

17.Seznam organizací
Obec Římov je zřizovatelem následující příspěvkových organizací:
Mateřská škola Římov