V lednu 2012 provedly pracovnice Městské knihovny Třebíč celkovou revizi knih římovské knihovny. Zároveň zaevidovaly všechny zbývající knihy do počítačového programu REKS, takže v letošním roce započalo půjčování knih pomocí tohoto programu. Z důvodů opotřebování nebo stáří knih bylo z fondu vyřazeno celkem 495 knih. Z obecního rozpočtu bylo následně zakoupeno 42 nových titulů. K 31. 12. 2012 je v naší knihovně 1931 knih, z toho 1186 titulů pro dospělé čtenáře, 418 pro mládež a 327 knih naučných. V roce 2012 bylo zaregistrováno celkem 40 čtenářů, z toho 27 dospělých a 13 dětí. Za celý rok navštívilo knihovnu 463 návštěvníků. V rámci akce Březen - měsíc knihy do knihovny zamířily také děti z naší mateřské školy. Celkem bylo v tomto roce vypůjčeno 1248 titulů, z toho 1014 knih pro dospělé, 184 pro děti a mládež a 50 knih naučných. Tak jako v minulých letech i letos proběhl 3x výměnný fond s Městskou knihovnou Třebíč. Do knihovny bylo zapůjčeno 305 titulů. Pokud se i Vy chcete stát návštěvníkem naší knihovny, jste srdečně zváni. Určitě si z široké nabídky knih vyberete.