V letošním roce bylo v knihovně zapsáno 35 čtenářů, z toho 21 dospělých a 14 mladších 18 let. Zapůjčeno bylo celkem 1.609 knih, z toho 1233 dospělým a 376 mládeži. V knihovně je instalován také počítač s volným přístupem na internet - této možnosti využilo 72 zájemců, především pro školní potřeby.