V roce 2013 bylo v naší knihovně zaregistrováno celkem 41 čtenářů, z toho 27 dospělých a 14 dětí. Za celý rok navštívilo knihovnu 469 návštěvníků. I v tomto roce se v březnu uskutečnila beseda s dětmi z naší mateřské školy, tentokrát na téma: Knihy a pohádky o zvířátkách. Děti pak na toto téma také nakreslily obrázky, které byly v knihovně vystaveny. V tomto roce bylo vypůjčeno 1319 titulů, z toho 1084 knih pro dospělé, 203 pro děti a mládež a 32 knih naučných. Tak jako v minulých letech i letos proběhl výměnný fond s Městskou knihovnou Třebíč a to celkem 3x. Do knihovny bylo zapůjčeno 300 titulů. Z obecního rozpočtu přibylo 24 nových knih, čímž se zvýšil stav na celkových 1955 knih. Pokud se rozhodnete naši knihovnu navštívit, jste srdečně zváni. Těší se na Vás knihovnice Dana Dvořáčková.

Obrázek slideru 1 Obrázek slideru 2 Obrázek slideru 3 Obrázek slideru 4