V roce 2013 bylo v naší knihovně zaregistrováno celkem 41 čtenářů, z toho 27 dospělých a 14 dětí. Za celý rok navštívilo knihovnu 469 návštěvníků. I v tomto roce se v březnu uskutečnila beseda s dětmi z naší mateřské školy, tentokrát na téma: Knihy a pohádky o zvířátkách. Děti pak na toto téma také nakreslily obrázky, které byly v knihovně vystaveny. V tomto roce bylo vypůjčeno 1319 titulů, z toho 1084 knih pro dospělé, 203 pro děti a mládež a 32 knih naučných. Tak jako v minulých letech i letos proběhl výměnný fond s Městskou knihovnou Třebíč a to celkem 3x. Do knihovny bylo zapůjčeno 300 titulů. Z obecního rozpočtu přibylo 24 nových knih, čímž se zvýšil stav na celkových 1955 knih. Pokud se rozhodnete naši knihovnu navštívit, jste srdečně zváni. Těší se na Vás knihovnice Dana Dvořáčková.