V roce 2011 bylo v knihovně registrováno 50 čtenářů, z toho 38 dospělých a 12 mladších 15-ti let. Ke konci listopadu bylo vypůjčeno celkem 1323 knih. Dospělí čtenáři si vypůjčili 1036 knih, děti a mládež 287. Knihovnu v tomto roce navštívilo 474 návštěvníků, 52 jich poté využilo internetových služeb, zejména k vypracovávání školních úkolů. V roce 2011 se také 2x uskutečnil výměnný fond s Městskou knihovnou Třebíč. Do naší knihovny bylo zapůjčeno 154 knih. Tento výměnný fond umožňuje čtenářům větší výběr nabízené literatury a je velmi oblíbený. V listopadu proběhla celková revize knih, kterou provedly pracovnice Městské knihovny Třebíč. Jejím cílem bylo především převedení veškerého knižního fondu do počítačového katalogu a také vyřazení starých a poškozených knih. V lednu 2011 byla podána žádost o dotaci z Ministerstva kultury na automatizaci výpůjčního systému – pořízení nového počítače vč. ručního snímače čárových kódů a programu knihovního systému Clavius-REKS. Celkové náklady činily Kč 37.928,- z toho dotace z MK ČR Kč 21.000,--. Automatizací knihovny dojde ke zkvalitnění služeb čtenářům, revizi fondu, vložení knih do programu Clavius-REKS, zautomatizování výpůjčního protokolu a on-line katalogu, čímž se knihovna přiřadí k moderním zařízením s kvalitními službami.