V sobotu 15.května 2010    8.00 - 9.15 hod. proběhne v Římově u autobusové zastávky očkování psů proti vzteklině.

Akci připravil Odbor hygienických laboratoří Jihlava na měsíc květen a červen 2010.

Jedná se o cenově zajímavou akci na vyšetření vzorků vody ze soukromých studní. Tento „balíček vyšetření“ zahrnuje stanovení obsahu dusičnanů, amonných iontů, dusitanů a celkového organického uhlíku v ceně 260,-Kč  (více jak 30% sleva z původní ceny).

Jedná se prakticky o monitoring dusíkatých a organických látek  charakterizujících kontaminaci vody znečištěním např. komunálního či zemědělského původu. Při příznivém  nálezu je vhodné doplnit rozbor vody o další vyšetření zejména ukazatelů její mikrobiologické kvality. Na všechny další vyšetřené ukazatele včetně uvedených mikrobiologických bude poskytnuta 10% sleva z obvyklé ceny. Součástí vyšetření bude i zhodnocení získaných výsledků a doporučení případných opatření pro zlepšení kvality vody.

Na vyšetření výše uvedených ukazatelů stačí přinést vzorek vody nejlépe v plastové PET láhvi od balené neslazené pitné vody. Vzorek vody ze studny by měl být odebrán v den předání nebo v odpoledních hodinách dne předchozího s uchováním v lednici přes noc. Vzorky vody bude možné předat ve všech okresních městech kraje Vysočina na detašovaných pracovištích zdravotního ústavu. Bližší informace včetně rad, jak provést vyčistění či asanaci studny Vám velmi rádi zodpoví naši pracovníci (pracoviště Třebíč - tel. 568 840 380,  604 609 874)

V pátek  14.května 2010 se v 18.00 hod. koná v zasedací místnosti Obecního úřadu v Římově veřejná schůze zastupitelstva obce.

V dubnu skončil svoz domovního odpadu, kdy se popelnice vyvážely každý týden. Od 1.května do 30.září 2010 se budou vyvážet 1x za 14 dnů, první svoz se uskuteční ve středu 12.května 2010.

Na Fond Vysočiny byla podána žádost o grant na kompostéry o objemu 600 l a 800 l. Dotazník na obecní úřad vrátilo 51 zájemců (8 o 600 l  a 43 o 800 l kompostér). Vyhodnocení grantového programu bude zveřejněno do 15.července 2010. V případě schválení žádosti budou následně kompostéry zakoupeny.

 

V této souvislosti dáváme občanům na vědomí, že pod budovou kulturního domu je přistaven velkoobjemový kontejner na bio odpad, do kterého je možné ukládat veškerý bio odpad, uvedený v letáku (viz.příloha).

 

Na Fond Vysočiny byla podána žádost o grant na kompostéry o objemu 600 l a 800 l. Dotazník na obecní úřad vrátilo 51 zájemců (8 o 600 l  a 43 o 800 l kompostér). Vyhodnocení grantového programu bude zveřejněno do 15.července 2010. V případě schválení žádosti budou následně kompostéry zakoupeny.

 

V této souvislosti dáváme občanům na vědomí, že pod budovou kulturního domu je přistaven velkoobjemový kontejner na bio odpad, do kterého je možné ukládat veškerý bio odpad, uvedený v letáku.

 

V současné době je v počátcích snaha o založení sportovního oddílu - SK Římov, který by soustředil hráče stolního tenisu. Kdo z občanů, mládeže, dětí má zájem o členství v oddílu, může se přihlásit u Martina Nahodila, (tel. č.605210202) nebo Rostislava Nováka (724 187 477). V případě zájmu bude sportovní oddíl SK Římov založen a 1 mužstvo (nebo v příp.velkého zájmu i 2 mužstva) přihlášena do okresního přeboru III.třídy.

V pondělí 3.května 2010 se v 19.00 hod. na obecním úřadě uskuteční ustavující schůze SK Římov, kde se bude řešit vše podstatné!!!!!

Obec Římov nabízí k prodeji starší dlažbu z chodníků, 1 ks za 5,-Kč. K dispozici je posledních několik desítek kusů, složených u kotelny pod kulturním domem. V případě zájmu se na odběru můžete domluvit v kanceláři obecního úřadu, příp. na tel.čísle 568 883 260 nebo 724 187 477.
Obrázek slideru 1 Obrázek slideru 2 Obrázek slideru 3 Obrázek slideru 4