Zastupitelstvo obce Římov na svém zasedání dne 29.května 2009 schválilo vybudování kanalizace a ČOV v obci v rámci projektu Vodovodu Rokytnicko. Investorem akce bude stejně jako u vodovodu svazek obcí Vodovody a kanalizace Třebíč. K tomuto rozhodnutí bylo přistoupeno vzhledem k podmínkám dotace z OPŽP, která podporuje projekty, které řeší komplexní realizaci zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod a samozřejmě také zvýšením nákladů na výkopové práce v případě realizace každého projektu zvlášť. Veškeré práce budou směřovat k vyřízení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, na které navazuje podání žádosti o dotaci (podzim 2009).

V Horáckých novinách bylo v úterý 12.5.2009 zveřejněno finále ankety Strom roku 2009. Pod číslem 14 se zde objevila i lípa umístěná naproti obecnímu úřadu v Římově. Do pátku 22.května 2009 můžete hlasovat pro naši lípu (příp.přidat informace o tomto stromu) a to buď na zasláním hlasu do Horáckých novin, mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., příp. telefonem - formou SMS na číslo 900 09 06 ve tvaru HON STR 14.
Soutěž byla po cca 14 dnech ukončena a naše lípa skončila s počtem 9 hlasů na 5-6 místě z celkově 18 nominovaných stromů. Děkujeme všem, kdo svým hlasem přispěl k tomuto umístění.

 

icon Lípa u obecního úřadu (2)

icon Lípa u obecního úřadu (5)

Ve čtvrtek 30.4.2009 se uskutečnilo tradiční pálení čarodějnic u rybníka. Za pomoci římovských občanů byla připravena hranice sahající do výšky 3 m a následně dodána i kouzelná čarodějnice, která byla usazena do připraveného křesla na hranici. Celé odpoledne však hrozily mraky a v okolních vesnicích dokonce padaly kroupy. V Římově se rozpršelo před 17.00 hod., ale naštěstí ne nadlouho a tak se mohli všichni přítomní i přicházející občerstvit klobásou, točeným pivem, dobrým vínem a zdarma se rozlévala limonáda, kterou věnovala pí.Jeřábková. Svou přítomností nás poctila i skutečná čarodějnice, která svým vzhledem nahnala strach nejenom malým dětem. Poděkováním patří všem, kteří svou pomocí přispěli k zabezpečení hladkého průběhu celé akce. Do galerie budou průběžně dodány fotky z pálení čarodějnic.

Zastupitelstvo obce schválilo dne 27.3.2009 pořízení územního plánu obce Římov, vč.podání žádosti o dotaci ve výši 75 % z Kraje Vysočina. Jako zhotovitel územního plánu byl vybrán ing.arch.Ladislav Brožek z Brna.

Pro konání voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 5. a 6.června 2009.

icon Stanovení min. počtu členů OVK

V sobotu 4.4.2009 začaly Lesy ČR,a.s. jako správce toku s prořezávkou stromů okolo Římovky a to od mostku u Hybáškových k víceúčelovému kurtu. Kdo z občanů má zájem, může si od pondělí 6.4.2009 ZDARMA odebrat kmeny s větvemi, které leží okolo potoka, MIMO JIŽ ODVĚTVENÝCH KMENŮ, které si firma bude odvážet. Hromady větví jsou také k dispozici pro seštěpkování, nebo nakrácení. Zbytek větví a dřeva bude firmou následně spálen. Firma žádá občany, aby odebírali kmeny VČETNĚ VĚTVÍ!!

Štěměšská divadelní společnost odehrála v sobotu 28.března 2009 od 18.00 divadelní hru Dívčí válka v kulturním domě Římov. V Galerii je několik fotografií z tohoto představení.

24.října 2008 byla na SZIF v Brně předložena žádost o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na rekonstrukci dětského a sportovního víceúčelového hřiště v obci Římov s celkovými výdaji projektu Kč 2,643.995,-- (vyrovnání asfaltového povrchu, položení umělého trávníku, instalace dřevěného oplocení a osvětlení víceúčelového hřiště; instalace nových prvků na dětském hřišti). Bohužel, z důvodu nedostatku finančních prostředků v rámci programu budeme muset předložit tuto žádost na podzim letošního roku do dalšího kola PRV.
V lednu 2009 OÚ předložil žádost o dotaci v rámci POV kraje Vysočina na II.etapu výměny oken a dveří víceúčelové budovy. Na tuto akci činí dotace 134 tis.Kč (cca 50 % celkových výdajů).
V únoru 2009 byla předložena žádost o dotaci z Ministerstva kultury ČR na opravu sochy sv.Floriána s celkovými výdaji cca 245 tis.Kč (dotace by měla v případě schválení žádosti představovat 90 % z celkových výdajů).
V nejbližších dnech čekáme rozhodnutí o přidělení dotace na odbahnění rybníka u ZOD ze SFŽP. Zde jsou předpokládané náklady 2,5 mil.Kč, dotace by měla být 90 % z celk.nákladů

Koncem měsíce dubna 2009 započne EON se stavebními úpravemi vedení NN - budou se provádět výměny sloupů a vedení směr Čáslavice (od č.p.115 Pokornovi) - Želetava (po č.p.116 Otáhalovi), včetně ulic (k p.Brychtovi a p.Škrdlovi) a dále od č.p.49 (Dokulilovi) - k č.p.6 (Čurdovi). O případném vypnutí dodávek el.energie budou občané předem informováni.