U prodejny JMB byl nalezen svazek 2 klíčů s fialovou karabinkou. Kdo z občanů tyto klíče postrádá, může si je vyzvednout v kandeláři obecního úřadu.

 

Ve středu 24.února 2010 se v 18.00 hod. koná v zasedací místnosti Obecního úřadu v Římově veřejná schůze zastupitelstva obce.

MUDr. Šmejkal nebude v pátek 19.února 2010 ordinovat z důvodu školení. Zastupuje MUDr. Kružík v Kojeticích 7.00 - 12.00 hod. (telefon do Kojetic :  568 883 117).

Od pondělí 15.února 2010 se budou v kanceláři obecního úřadu vybírat poplatky za svoz domovního odpadu, za psa a stočné. Poplatky zůstávají ve stejné výši jako v r.2009, tj. Kč 420,--/obyv. za svoz domovního odpadu, Kč 50,-- za 1.psa, za každého dalšího 75,-- Kč a stočné Kč 40,--.

Obrázek slideru 1 Obrázek slideru 2 Obrázek slideru 3 Obrázek slideru 4