Na obecním úřadě je k nahlédnutí návrh územního plánu obce Římov. Kdo z občanů má zájem seznámit se s tímto návrhem, může tak učinit v provozních hodinách úřadu.

Návrh územního plánu

MUDr. Matějková oznamuje, že v pondělí 27.9.2010 nebude ordinovat.

zastupuje MUDr. Němcová na dětském středisku M.Majerové (sídliště Hájek  7.30 - 11.00 hod.  (tel.568 826 989).

Od pondělí 27.září 2010 bude zahájen provoz místní knihovny (15.°° - 18.°° hod.).

Novou knihovnicí byla zastupitelstvem obce jmenována paní Dana Dvořáčková.

Od úterý 5.října 2010 bude opět probíhat cvičení žen ve třídě bývalé základní školy a to od 19.00 do 20.00 hod.

Kdo má zájem o toto cvičení, nechť se nahlásí v prodejně JMB u paní Jany Růžičkové, příp. u paní Anny Chromé.

Od úterý 5.října 2010 bude opět probíhat cvičení žen ve třídě bývalé základní školy a to od 19.00 do 20.00 hod.

Kdo má zájem o toto cvičení, nechť se nahlásí v prodejně JMB u paní Jany Růžičkové, příp. u paní Anny Chromé.

 

V sobotu 25.září 2010 se v KD Římov od 15.00 hodin uskuteční setkání seniorů, při kterém zároveň proběhne setkání kronikářů obce Římov.

Po celé odpoledne bude k poslechu a dobré náladě vyhrávat skupina  KVINTON

V kulturním programu vystoupí folklórní soubor Džbánek z Martínkova a děti z MŠ Římov

Římovský ořech - I.ročník

 

 

Hodnotit soutěžní vzorky bude 4-členná porota ve složení: 2 ženy a 2 muži náhodně

vybraní z nesoutěžících účastníků….. (ochutnávat budou všichni)!!!!!…..

Občerstvení: Na občerstvení ( chutné maso, chlazené pivo, nealko nápoje……..),

a režijní náklady se vybírá manipulační poplatek:

soutěžící : 100 Kč

účastníci : 150 Kč

který je možný zanechat u : p. Doška v místním pohostinství

p. Rygla Římov č.26

Uzavírka přihlášek soutěžících i nesoutěžících účastníků končí 25.9.2010

Sraz soutěžních vzorků (min. ½ l.) v den konání,tj. 2.10.2010 ve 14.00 hod.

( areál školního hřiště )

Dobrou náladu,chuťové buňky a krásné počasí nenechte doma “

Obrázek slideru 1 Obrázek slideru 2 Obrázek slideru 3 Obrázek slideru 4