Od úterý 5.října 2010 bude opět probíhat cvičení žen ve třídě bývalé základní školy a to od 19.00 do 20.00 hod.

Kdo má zájem o toto cvičení, nechť se nahlásí v prodejně JMB u paní Jany Růžičkové, příp. u paní Anny Chromé.

Od úterý 5.října 2010 bude opět probíhat cvičení žen ve třídě bývalé základní školy a to od 19.00 do 20.00 hod.

Kdo má zájem o toto cvičení, nechť se nahlásí v prodejně JMB u paní Jany Růžičkové, příp. u paní Anny Chromé.

 

V sobotu 25.září 2010 se v KD Římov od 15.00 hodin uskuteční setkání seniorů, při kterém zároveň proběhne setkání kronikářů obce Římov.

Po celé odpoledne bude k poslechu a dobré náladě vyhrávat skupina  KVINTON

V kulturním programu vystoupí folklórní soubor Džbánek z Martínkova a děti z MŠ Římov

Římovský ořech - I.ročník

 

 

Hodnotit soutěžní vzorky bude 4-členná porota ve složení: 2 ženy a 2 muži náhodně

vybraní z nesoutěžících účastníků….. (ochutnávat budou všichni)!!!!!…..

Občerstvení: Na občerstvení ( chutné maso, chlazené pivo, nealko nápoje……..),

a režijní náklady se vybírá manipulační poplatek:

soutěžící : 100 Kč

účastníci : 150 Kč

který je možný zanechat u : p. Doška v místním pohostinství

p. Rygla Římov č.26

Uzavírka přihlášek soutěžících i nesoutěžících účastníků končí 25.9.2010

Sraz soutěžních vzorků (min. ½ l.) v den konání,tj. 2.10.2010 ve 14.00 hod.

( areál školního hřiště )

Dobrou náladu,chuťové buňky a krásné počasí nenechte doma “

V sobotu 25.září 2010 bude v provozu listovna v Římově (následně každou sobotu až do odvolání). Kdo z občanů má zájem o moštování, může se dostavit od 10.00  do  12.00 hod.

MUDr. V. Šmejkal nebude ve středu 15.9.2010 ordinovat.

Zastupuje MUDr. Kružík v Kojeticích 7.00 - 9.30 hod. (tel. 568 883 117).

KOMPOSTÉRY

V polovině letošního roku obdržel obecní úřad dotaci na koupi kompostérů, kterou využilo 51 zájemců. V současné době se rýsuje další možnost využití dotačních prostředků na likvidaci bioodpadu, mj. i na kompostéry. Žádáme tímto občany, kteří mají zájem o kompostéry, aby se přihlásili na obecním úřadě, z časových důvodů pokud možno

do pondělí 20. září 2010

Možnost objednání kompostéru mají i ti zájemci, kteří již jeden kompostér od obecního úřadu obdrželi.

V pátek 17. září 2010 se v 18.00 hod.  v zasedací místnosti Obecního úřadu v Římově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

V pátek 17. září 2010 se v 18.00 hod.  v zasedací místnosti Obecního úřadu v Římově koná veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Obrázek slideru 1 Obrázek slideru 2 Obrázek slideru 3 Obrázek slideru 4