V úterý 22.prosince 2009 se v 18.00 hod. uskuteční setkání u vánočního stromu na návsi, spojené s reprodukovaným poslechem koled. Všem příchozím bude nabídnuto svařené víno a horký čaj.

Ordinační hodiny 23.12. - 31.12.2009

 

Středa 23.12. 7.00 - 8.30     13.00 - 15.00

Pondělí 28.12.  7.00 - 12.00

 

29.-31.12.2009 - DOVOLENÁ, zastupuje MUDr. Pavlíková na DS Za rybníkem (tel. 568 853 339). Ordinační hodiny :

 

Úterý  29.12.    7.00 - 10.00      15.00 - 17.00

Středa 30.12.   7.00 - 11.30

Čtvrtek 31.12. 7.00 - 12.00

 

Tato složka bude průběžně aktualizována

Tato složka bude průběžně aktualizována

V současné době vychází kniha leteckých fotografií měst a obcí okresu Třebíč - Toulky nad Třebíčskem, kde se mimo jiné nachází i letecké fotografie Římova. Tato kniha je nabízena za zvýhodněnou cenu Kč 425,-- (o více jak 100,-Kč levněji jak v prodejně) a prohlédnout si ji můžete v prodejně JMB, ve školce a na obecním úřadě, kde si ji také můžete objednat.


AZV Třebíč upozorňuje chovatele hospodářských zvířat, nahlášených v centrálním registru zvířat, aby v souvislosti s novelou zákona o zemědělství, nahlásili své objekty využívané k chovu zvířat na MZe, AZV Třebíč, Svatopluka Čecha 1 Třebíč, nejpozději do 29.12.2009 pokud tak v letošním roce již neučinili.

V pátek 4.12.2009 se v 18.00 hod. na obecním úřadě uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Obrázek slideru 1 Obrázek slideru 2 Obrázek slideru 3 Obrázek slideru 4