U prodejny JMB byl nalezen svazek 2 klíčů s fialovou karabinkou. Kdo z občanů tyto klíče postrádá, může si je vyzvednout v kandeláři obecního úřadu.

 

Ve středu 24.února 2010 se v 18.00 hod. koná v zasedací místnosti Obecního úřadu v Římově veřejná schůze zastupitelstva obce.

MUDr. Šmejkal nebude v pátek 19.února 2010 ordinovat z důvodu školení. Zastupuje MUDr. Kružík v Kojeticích 7.00 - 12.00 hod. (telefon do Kojetic :  568 883 117).

Od pondělí 15.února 2010 se budou v kanceláři obecního úřadu vybírat poplatky za svoz domovního odpadu, za psa a stočné. Poplatky zůstávají ve stejné výši jako v r.2009, tj. Kč 420,--/obyv. za svoz domovního odpadu, Kč 50,-- za 1.psa, za každého dalšího 75,-- Kč a stočné Kč 40,--.

Ve čtvrtek 4.února 2010 se v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu uskuteční schůze členů SDH Římov v souvislosti se zajištěním Masopustu 2010, který proběhne 20.2.2010.  Účast všech členů nutná!!!!

Zároveň jsou zváni i občané, kteří mají zájem zúčastnit se mastopustu v přestrojení za masku.

Ve čtvrtek 4.února 2010 se v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu uskuteční schůze členů SDH Římov v souvislosti se zajištěním Masopustu 2010, který proběhne 20.2.2010.  Účast všech členů nutná!!!!

Zároveň jsou zváni i občané, kteří mají zájem zúčastnit se mastopustu v přestrojení za masku.

se uskuteční v sobotu 20.2.2010 od 14.00 hod. ve Vinařském a kulturním centru Sádek. Kromě vyhlášení výsledků soutěže v hodnocení a ochutnávky vzorků se můžete těšit na Jožky Šmukaře, dechovku, cimbálovku, country kapelu, zabijačkové pochutiny a krojovanou obsluhu.

Kdo chce přihlásit svou pálenku do soutěže, může tak učinit do 9.února 2010 přímo na Sádku nebo na obecním úřadě Římov, odkud budou všechny vzorky převezeny na Sádek. Bližší informace na :

 

www.kostslivovice.cz

Na asfaltovém víceúčelovém hřišti je připravena ledová plocha na bruslení. Zveme tímto všechny děti, aby využily současného počasí a přišly si zabruslit.

Obrázek slideru 1 Obrázek slideru 2 Obrázek slideru 3 Obrázek slideru 4