V pátek 10.prosince 2010 nebude MUDr. Matějková ordinovat.

Zastupuje MUDr. Pavlíková na dětském středisku Za rybníkem   7.30 - 11.00 hod. (tel.568853339).

V úterý 30.11.2010 nebude MUDr. Matějková ordinovat od 12.30 - 14.00 hod.

Dopolední ordinace zůstává beze změny.

Odpoledne odriduje MUDr. Pavlíková od 15.00 - 17.30 hod. na dětském středisku Za Rybníkem, tel. 568 853 339.

 

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 8.listopadu 2010 provedení elektrického pohonu zvonu v místní zvoničce. Vyzvánění bude každý den ve 12.00 hod. a v 18.00 hod.

Kromě tohoto časového termínu bude zvon vyzvánět každý pátek v 15.00 hod.

Po uvedení zvonu do provozu bude prováděno i vyzvánění „umíráčku“ mimo uvedené časy, které nahradí smuteční hlášení v místním rozhlase.

Realizaci elektrického pohonu zvonu provede firma Elektrozvon Olomouc v termínu do 3. prosince 2010.

DSO Mikroregion Podhůří Mařenky zve všechny občany na předsilvestrovský výstup na Mařenku ve středu 29.12.2010 se srazem ve 12.00 hod. na vrcholu.

Pro všechny účastníky z Římova je po návratu připraveno občerstvení v místním pohostinství.

 

Občanské sdružení „ Povodí Stařečského potoka „ Vás zve na již 4. přednášku o historii našeho Podhorácka, která je součástí projektu „Škola rozvoje Podhorácka“

Přednášet bude tentokrát Petr Chňoupek, šéfredaktor Horáckých novin. Seznámíte se s krajinnými souvislostmi a  historickým a kulturním dědictvím Podhorácka.

 

Projdeme se po „starých historických cestách“ přes středověk, renesanci, baroko až po současnost. Pozastavíme se u starých soch, kamenných, dřevěných a litinových křížů, ale i významných sochařů, kteří je vytvořili.

Jistě Vás bude zajímat význam a historie, ale i osud hraničních kamenů, kapliček božích muk i barokních soch.

Přijďte mezi nás v úterý dne 23.ll. v 15.00 hod. na stařečskou radnici.

V pondělí 8.11.2010 se uskutečnilo ustavující zasedání zastupitelstva obce Římov.

Na funkci starosty a místostarosty byli navrženi a všemi hlasy schváleni  Rostislav Novák a Jiří Rygl.

 

Počínaje 11.11.2010 bude v budově ZŠ Římov probíhat taneční fitness program.

Více informací viz. plakát vč.kontaktu na Mariku Indrovou

Obrázek slideru 1 Obrázek slideru 2 Obrázek slideru 3 Obrázek slideru 4