Kominictví Petr Bojko

Nabízí občanům čištění komína a vystavení zprávy o kontrole komína dle Nařízení vlády č.91/2010 a to ve dnech :


pátek 11.března 2011 po celý den a v sobotu 12.března 2011 dopoledne


Cena za čištění komína :                     Kč 150,-  a  za  kontrolu Kč 150,-

Cena za kontrolu bez čištění :           Kč 300,--

Cena za ostatní práce dohodou


Kdo z občanů má zájem o čištění komína a vystavení zprávy, může kontaktovat Petra
Bojka na telefonu 777 137 089 nebo e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

případně se nahlásit v kanceláři Obecního úřadu Římov

 

Oznámení pro stavebníky a majitele nemovitostí

Stavebníci a majitelé nemovitostí mohou získat informace a nabídky pro své záměry na výstavbu a opravy domů na stavební výstavě Stavíme, Bydlíme, která se koná
16. - 17. února 2011 v budově Fórum na Masarykově náměstí 12 v Třebíči. Je zde možné:

· konzultovat odborné problémy se zástupci a specialisty stavebních a dodavatelských firem,

· informovat se o možnostech dodávky materiálů,

· zadat poptávky na stavební práce a stavební technologie, získat výstavní slevy.

Výstava Stavíme, Bydlíme je otevřena ve středu od 9 do 18 hodin a ve čtvrtek od 9 do 17 hodin a vstup na výstavu je zdarma. Bližší informace na www.omnis.cz.

 

V sobotu 22. ledna 2011 uspořádalo Pohostinství Marek Došek turnaj ve stolním tenisu dvouher a to ve dvou kategorií - dospělí a děti. Začátek 10.00 hod.
Turnaj se odehrál na stolech ve třídě bývalé školy a děti obsadily přísálí.


Soutěžící dospělí:

Uher Bohuslav, Steinochr Vladimír, Jeřábek Jan, Jeřábek Michal, Novák Rostislav, Stručovský Josef, Diviš Aleš, Goliaš Stanislav, Otáhal Radim, Otáhal Ondřej, Beroun Rostislav, Hobza Stanislav a nejstarší Dokulil Miroslav.

Konečné pořadí :               1. Uher B. 2. Novák R.      3. Stručovský P.

4. Goliaš S.   5. Diviš A. 6. Steinochr V.

 

Děti: 1. Obůrka Michal 2. Švihálek Martin  10 let          3. Navrkal Petr 11 let

4. Švihálková Šárka 13 let 5. Uher Petr 12 let 6.  Kočár Tomáš 8 let

Masopustní merenda Římov


19. února 2011

 

Obecní úřad a SDH Římov srdečně zvou všechny děti, dospělé i ostatní příznivce.

Pro účastníky v maskách zajištěno občerstvení v odpoledních hodinách v místním pohostinství, kde jsou rovněž vítáni všichni přátelé dobré nálady.

Začátek průvodu v 10 °° od kulturního domu. Sraz masek v 9 °° v hospodě.

Ve dnech 26.ledna - 28.ledna 2011 nebude MUDr. Matějková ordinovat.

Zastupuje MUDr. Pavlíková na dětském středisku Za rybníkem (tel. 568 853 339).

Středa :    7.30 - 11.00 hod.

15.00 - 17.30 MUDr. Němcová (DS M.Majerové, sídliště Hájek, tel. 568 826 989)

Čtvrtek : 7.30 - 11.00 hod.

Pátek : 7.30 - 11.00 hod.

V sobotu 5.února 2011 proběhne za spolupráce SK a obce Římov pod kulturním domem v Římově zabijačka, na kterou jsou zváni lidé místní i přespolní. K zakoupení bude bílá i černá polévka, jitrnice, jelita, tlačenka a vepřové maso a najde se i něco na zahřátí.

 

 

Informace o konci daňové složenky

Informace o novele zákona o dani z nemovitostí

Dne 1. 1. 2011 nabývá účinnosti novela ZDNE provedená zákonem č. 281/2009 Sb.

- nově je zde zakotvená zejména možnost podat daňové přiznání za spoluvlastnický

podíl na stavbě, bytu nebo samostatném nebytovém prostoru

· Nové tiskopisy daňového přiznání k dani z nemovitostí na Rok 2011

· Složenky pro platby daně z nemovitostí v roce 2011

Daňovou složenku nahradí běžná složenka typu A, u níž bude poplatník hradit p

oštovní poplatek. Dosavadní způsob hromadného zpracování, termíny distribuce

složenek, tisk údajů o výši a splatnosti daně a další informace na alonži složenky by

měly být zachovány.

· Dne 1.1.2011 nabývá účinnosti zákon č.280/2009 Sb., daňový řád (dále jen

„daňový řád“).

Tento zákon nahrazuje dosavadní procesní předpis, a to zákon č.337/1992 Sb., o správě

daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní a poplatků“).

Daňový řád přináší celou řadu novinek, s kterými bychom Vás rádi alespoň ve stručnosti

seznámili. (viz přiložený soubor č.3)

Jednou z podstatných změn zakotvených v daňovém řádu je nově zavedený

pojem:

Pokuta za opožděné tvrzení daně

Pokud daňový subjekt nepodá daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv

měl tuto povinnost, nebo jej podá po stanovené lhůtě se zpožděním delším než

5 pracovních dnů, je povinen uhradit pokutu ve výši stanovené zákonem, která podle

ust. § 250 odst. 1 daňového řádu  činí:

0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené

daně

Daňový řád stanoví, že výše pokuty za nepodání daňového přiznání nebo dodatečného

daňového přiznání, nebo podání po stanovené lhůtě se zpožděním delším 5 pracovních

dnů, bude činit vždy minimálně 500 Kč, pokud nebude vypočtená částka pokuty vyšší.

Daňový řád také stanoví maximální výši pokuty, která činí 300 000 Kč.

Pokuta se daňovému subjektu sděluje platebním výměrem, přičemž je splatná do 30 dnů

ode dne oznámení platebního výměru.

Správce daně  stanovenou pokutu nebude moci zcela ani částečně prominout.

Zanikla možnost  prominutí příslušenství daně z důvodu odstranění tvrdosti.

Obrázek slideru 1 Obrázek slideru 2 Obrázek slideru 3 Obrázek slideru 4