1. V zahradě mateřské školy byla instalována nová herní sestava, která je určena v dopoledních hodinách pro děti z mateřské školy. Odpoledne po 15.00 hod. může dětské hřiště využívat i veřejnost dle vyvěšeného návštěvního řádu, tzn. u malých dětí za doprovodu rodičů. Zároveň všechny návštěvníky žádáme o dodržování pořádku v prostorách dětského hřiště.

Zdravotní ústav Ostrava, pobočka v Třebíči nabízí občanům možnost vyšetření vzorků vody ze studní za sníženou cenu Kč 260,--.  Výsledkem bude stanovení obsahu dusičnanů, amonných iontů, dusitanů a celkového organického uhlíku.
Kdo z občanů má o toto vyšetření zájem, může donést na Obecní úřad Římov vzorek vody v plastové lahvi o objemu minimálně 0,5 l a to v pondělí 2. května 2011 odpoledne, nebo nejpozději v úterý 3.května 2011 dopoledne.
V úterý odpoledne budou všechny vzorky hromadně odvezeny na Zdravotní ústav do Třebíče. Zároveň se vzorkem vody zájemci uhradí na úřadě stanovenou částku.

 

Zastupitelstvo obce Římov zve všechny občany

na tradiční „Pálení čarodějnic“,

které se uskuteční v sobotu 30. dubna 2011

od 17.00 hodin

za budovou bývalé základní školy.

Dobrou náladu s sebou.

Občerstvení zajištěno!

Zdravotní ústav Ostrava, odbor hygienických laboratoří Jihlava připravil akci na vyšetření vody ze soukromých studní a domácích čistíren odpadních vod.

Více informací v průvodním dopisu

Plakát - soukromé studny

Plakát - domácí čistírny odpadních vod

 

MUDr.Matějková bude od 13.4. do 25.4.2011 čerpat dovolenou.

Zastupuje MUDr. Pavlíková na dětském středisku Za Rybníkem (tel. 568 853 339) :

Pondělí :  7.30 - 11.00

Úterý :   8.00 - 9.00    15.00 - 17.30

Středa  7.30 - 11.00              15.00-17.30  MUDr.Němcová Jarmila, DS M.Majerové tel. 568 826 989)

Čtvrtek: 7.30 - 11.00

Pátek :  7.30 - 11.00

Obecní úřad nabízí za odvoz použité luxfery a okenní křídla. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce Římov schválilo na svém zasedání 1.4.2011 záměr pronájmu 2 garážových stání pod kulturním domem za cenu Kč 150,-/1 stání/měsíc. Zájemci mohou předkládat žádosti v kanceláři obecního úřadu.
Obrázek slideru 1 Obrázek slideru 2 Obrázek slideru 3 Obrázek slideru 4