V sobotu 28.5.2011 proběhne v Římově u autobusové zastávky očkování psů proti vzteklině a to od 8.00 - 9.15 hod. Očkování bude provádět MVDr. Zbyněk Klouda.

Od pátku 3.června 2011 je v provozu dětské hřiště, kde jsou nainstalovány nové herní prvky.

Žádáme návštěvníky, aby dodržovali návštěvní řád a udržovali pořádek na dětském hřišti.

Ve čtvrtek odpoledne dne 19.5.2011 praktický lékař Dr. Šmejkal neordinuje. Zastupuje MUDr. Kružík  7 -  11  v Čáslavicích.

Oslava dne dětí proběhne v sobotu 28.května 2011 - pozvánka v příloze

POZOR - změna - oslava proběhne za budovou bývalé základní školy

S platností od 1.srpna 2011 byla novou ředitelkou Mateřské školy Římov, příspěvkové organizace jmenována paní Jana Báňová ze Štěměch.

V sobotu 4. června 2011 se po pěti letech uskuteční Setkání římovských rodáků, na které byly odeslány pozvánky s žádostí o potvrzení účasti do pondělí 9.května 2011.

V případě, že některému z rodáků nebyla pozvánka doručena, nechť se obrátí na obecní úřad (tel.568883260), aby tak mohlo být učiněno dodatečně.

Pozvánka na setkání v příloze

Průvodní dopis zasílaný s pozvánkou

V pátek 6.května 2011 se v 18.00 hod. uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu Římov veřejné zasedání zastupitelstva obce. Program uveden v příloze

V pátek 6.května 2011 se v 18.00 hod. uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu Římov veřejné zasedání zastupitelstva obce. Program uveden v příloze

V pátek 6.května 2011 se v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Římově uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Obrázek slideru 1 Obrázek slideru 2 Obrázek slideru 3 Obrázek slideru 4