Pošta v Rokytnici nad Rokytnou bude v pátek 14.12.2018 odpoledne uzavřena.

V pátek 23.11.2018 se bude v době 10.00 - 16.00 hod. provádět zápis stavu vodoměrů. V případě nepřítomnosti zanechte zapsaný stav vodoměru na viditelném místě.

Obecní úřad Římov daruje do každého čísla popisného (s trvalým pobytem) sadu tašek na tříděný odpad. Tašky si občané mohou vyzvednout v kanceláři obecního úřadu.

Při příležitosti stého výročí konce první světové války, které si budeme připomínat v neděli 11.listopadu 2018 vyhlásila vláda ČR svým usnesením přijatým dne 7.listopadu 2018 symbolické uctění památky padlých v první světové válce, které by mělo být doprovázeno i zvoněním zvonů. Z tohoto důvodu vláda České republiky doporučila, aby se ve 13.30 hod. po dobu 2 minut a 20 sekund na celém území České republiky rozezněly zvony.

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Římov dne 29.října 2018 byl na období 2018-2022 zvolen starostou obce Rostislav Novák a místostarostou obce Jiří Rygl.

Omezení ordinačních hodin 7-9.11.2018 :

Středa 7.11.2018 : pouze do 17.00 hod.

Čtvrtek 8.11.2018 : 9.00-9.30 hod.

Pátek 9.11.2018 : 7.00 – 8.30 hod.

Ordinace v Rokytnici n.Rok. beze změny

Mobilní svoz nebezpečných odpadů - podzim 2018 (trasa v příloze)

Svozová firma upozorňuje občany, že pneumatiky nebudou odvezeny (pneumatiky lze odevzdat v místech zpětného odběru - pneuservisy, autoservisy a prodejny pneumatik, které mají uzavřenou smlouvu s kolektivním systémem ELTMA

KOMINÍK ONDŘEJ SÁGL BUDE VE DNECH: ÚTERÝ 23.10.2018 - STŘEDA 24.10.2018 PROVÁDĚT V NAŠÍ OBCI PRAVIDELNOU KONTROLU A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ A KOUŘOVODŮ. ZÁJEMCI SE MOHOU NAHLÁSIT NA TEL. 603 369 178.

V Římově se ve druhém kole volby do Senátu Parlamentu ČR ze 353 oprávněných voličů zúčastnilo voleb 58 voličů (z toho 0 neplatných hlasů). Volební účast činila 16,43 %.

V obci Římov se jako první v pořadí kandidátů podle počtu hlasů umístila:

Hana Žáková s počtem obdržených hlasů                 51           87,9 %

Druhý v pořadí se umístil:

JUDr. Miroslav Michálek, LL.M. s počtem hlasů     7            12,1 %        

Česká pošta Rokytnice nad Rokytnou bude v pátek 12.10.2018 otevřena pouze dopoledne 8.00 - 9.30 hod. Odpoledne bude pošta uzavřena.