Obecní úřad Římov daruje do každého čísla popisného (s trvalým pobytem) sadu tašek na tříděný odpad. Tašky si občané mohou vyzvednout v kanceláři obecního úřadu.

Při příležitosti stého výročí konce první světové války, které si budeme připomínat v neděli 11.listopadu 2018 vyhlásila vláda ČR svým usnesením přijatým dne 7.listopadu 2018 symbolické uctění památky padlých v první světové válce, které by mělo být doprovázeno i zvoněním zvonů. Z tohoto důvodu vláda České republiky doporučila, aby se ve 13.30 hod. po dobu 2 minut a 20 sekund na celém území České republiky rozezněly zvony.

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Římov dne 29.října 2018 byl na období 2018-2022 zvolen starostou obce Rostislav Novák a místostarostou obce Jiří Rygl.

Omezení ordinačních hodin 7-9.11.2018 :

Středa 7.11.2018 : pouze do 17.00 hod.

Čtvrtek 8.11.2018 : 9.00-9.30 hod.

Pátek 9.11.2018 : 7.00 – 8.30 hod.

Ordinace v Rokytnici n.Rok. beze změny

Mobilní svoz nebezpečných odpadů - podzim 2018 (trasa v příloze)

Svozová firma upozorňuje občany, že pneumatiky nebudou odvezeny (pneumatiky lze odevzdat v místech zpětného odběru - pneuservisy, autoservisy a prodejny pneumatik, které mají uzavřenou smlouvu s kolektivním systémem ELTMA

KOMINÍK ONDŘEJ SÁGL BUDE VE DNECH: ÚTERÝ 23.10.2018 - STŘEDA 24.10.2018 PROVÁDĚT V NAŠÍ OBCI PRAVIDELNOU KONTROLU A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ A KOUŘOVODŮ. ZÁJEMCI SE MOHOU NAHLÁSIT NA TEL. 603 369 178.

V Římově se ve druhém kole volby do Senátu Parlamentu ČR ze 353 oprávněných voličů zúčastnilo voleb 58 voličů (z toho 0 neplatných hlasů). Volební účast činila 16,43 %.

V obci Římov se jako první v pořadí kandidátů podle počtu hlasů umístila:

Hana Žáková s počtem obdržených hlasů                 51           87,9 %

Druhý v pořadí se umístil:

JUDr. Miroslav Michálek, LL.M. s počtem hlasů     7            12,1 %        

Česká pošta Rokytnice nad Rokytnou bude v pátek 12.10.2018 otevřena pouze dopoledne 8.00 - 9.30 hod. Odpoledne bude pošta uzavřena.

Kompostárna Petrůvky nabízí certifikované hnojivo Eskompost s využitím na veřejné plochy, pole a zahrádky. Kompost je vyroben z biologického odpadu separovaného v hnědých nádobách a velkoobjemových kontejnerech na Třebíčsku. Kompost lze odebrat ve všední dny od 7.00 do 15.30 hod v Odpadovém centru Petrůvky za cenu 60 Kč/100 kg včetně DPH. Práce manipulátoru při naložení např. přívěsného vozíku za automobilem je již v ceně.

V Římově se v prvním kole volby do Senátu Parlamentu ČR ze 353 oprávněných voličů zúčastnilo voleb 195 voličů (z toho 19 neplatných hlasů). Volební účast činila 55,24 %.

V obci Římov se jako první v pořadí kandidátů podle počtu hlasů umístil:

Hana Žáková s počtem obdržených hlasů          55                        31,25 %

Druhý v pořadí se umístil:

JUDr. Miroslav Michálek, LL.M. s počtem hlasů    33    18,75 %                  

V dalším pořadí se podle počtu hlasů umístili:

JUDr. MgA. Michal Šalamoun s počtem hlasů     25                    14,2 %

Naděžda Dobešová s počtem hlasů                          19                    10,8 %

Mgr. Marie Dudíková s počtem hlasů                    17                    9,65 %

JUDr. Petr Paul s počtem hlasů                           12                     6,8 %

Marek Nevoral s počtem hlasů                                6                      3,4 %

Ing. Stanislav Zíma s počtem hlasů                                  6                       3,4 %

Prim. MUDr.Vladimír Kotek s počtem hlasů     3                       1,7 %