Ve dnech 5.- 6. října 2018 se uskutečnily volby do zastupitelstva obce Římov.

Z celkového počtu 353 osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů byly úřední obálky vydány 210 voličům (z toho 5 neplatných hlasů).

Volební účast činila 59,49 %.

Do zastupitelstva obce Římov (7 členů) byli na základě volebního zákona zvoleni :

Rostislav Novák            s počtem         188 hlasů

Jiří Rygl                                                182 hlasů

Vítězslav Bartík                                   170 hlasů

Miroslava Milostná                             150 hlasů

Jan Hanzal                                           148 hlasů

Bronislava Fojtlová                             139 hlasů

Bc. Radim Baloun                               133 hlasů

Roman Navrátil                                     84 hlasů

MUDr. Matějková čerpá 15.-19.10.2018 dovolenou, zastupuje MUDr. Pavlíková na dětském středisku Okružní (tel. 568 853 339).

Pondělí :   7.30 - 11.00 hod.

Úterý : 8.00 - 10.00 hod.    15.00 - 18.00 hod.

Středa :    7.30 - 11.00 hod.    (MUDr.Němcová - M.Majerové  15.00 - 18.00 hod., tel. 568 826 989)

Čtvrtek :   7.30 - 11.00 hod.

Pátek :   7.30 - 10.00 hod.   (MUDr. Skálová, Okříšky,  tel. 568 870 360)

TJ SOKOL Rokytnice nad Rokytnou zve všechny prodávající a návštěvníky :

BURZA + TRHY VŠEHO ZBOŽÍ, Rokytnice n. Rok.

areál starého fotbalového hřiště

NEDĚLE 16.9.2018, od 8:00 do 12:00 (areál pro prodávající otevřen od 6:30)

Prodávající – 30,-Kč, ostatní – 20,-Kč. INFO na telefonu: 607 862 885.

Praktický lékař MUDr. Šmejkal neordinuje z důvodu dovolené ve dnech 10.9.- 19.9.2018

Zastupuje MUDr. Kružík

Pondělí   7.00 – 12.30         Kojetice

Úterý     7.00 - 10.00         Výčapy           14.00 - 18.00       Kojetice             

Středa    7.00 - 9.30          Kojetice

Čtvrtek 7.00 - 11.00         Čáslavice       13.00 - 15.30         Výčapy         

Pátek     7.00 - 12.30        Kojetice         

Telefon Kojetice: 568 883 117

Mobil: 777 957 524

V úterý 4.září 2018 se bude v Římově provádět odečet stavu elektrické energie (pro všechny dodavatele el.energie). Kdo z občanů má nepřístupný elektroměr, napíše stav na papír, který zanechá u vchodu do domu a zapisovatel zapsání potvrdí.

Od roku 2013 platí v Římově obecně závazná vyhláška, která stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Vzhledem k tomu, že se po obci opakovaně volně pohybují psi, z nichž někteří ohrožují občany, žádáme majitele těchto psů, aby jakýmkoliv způsobem zabránili porušování obecně závazné vyhlášky a zajistili svoje nemovitosti tak, aby se jejich psi nemohli toulat po Římově.

V Římově od roku 2015 neplatí občané poplatek za svoz komunálního odpadu. V obci je dostatečný počet kontejnerů na tříděný odpad, 2x ročně obec zabezpečuje zdarma svoz objemného odpadu, občané mají možnost odvážet odpad do sběrných dvorů.

Bohužel se však množí případy, kdy je do kontejnerů vhazován odpad, který tam nepatří, např. do plastů a kontejneru na kov jsou vhazovány zbytky jídla, staré oděvy, přikrývky a jiný nevhodný odpad. Žádáme občany, aby třídili odpad tak, aby nedocházelo ke znečišťování kontejnerů a aby i do popelnic vhazovali jen ten odpad, který již nelze vytřídit.

V pondělí 13.8.2018 má MUDr. Matějková dovolenou. Zastupuje MUDr. Pavlíková na dětském středisku Okružní - Borovina 7.30-11.00 hod.

Tel. 568 853 339