V sobotu 4.4.2009 začaly Lesy ČR,a.s. jako správce toku s prořezávkou stromů okolo Římovky a to od mostku u Hybáškových k víceúčelovému kurtu. Kdo z občanů má zájem, může si od pondělí 6.4.2009 ZDARMA odebrat kmeny s větvemi, které leží okolo potoka, MIMO JIŽ ODVĚTVENÝCH KMENŮ, které si firma bude odvážet. Hromady větví jsou také k dispozici pro seštěpkování, nebo nakrácení. Zbytek větví a dřeva bude firmou následně spálen. Firma žádá občany, aby odebírali kmeny VČETNĚ VĚTVÍ!!

Štěměšská divadelní společnost odehrála v sobotu 28.března 2009 od 18.00 divadelní hru Dívčí válka v kulturním domě Římov. V Galerii je několik fotografií z tohoto představení.

24.října 2008 byla na SZIF v Brně předložena žádost o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na rekonstrukci dětského a sportovního víceúčelového hřiště v obci Římov s celkovými výdaji projektu Kč 2,643.995,-- (vyrovnání asfaltového povrchu, položení umělého trávníku, instalace dřevěného oplocení a osvětlení víceúčelového hřiště; instalace nových prvků na dětském hřišti). Bohužel, z důvodu nedostatku finančních prostředků v rámci programu budeme muset předložit tuto žádost na podzim letošního roku do dalšího kola PRV.
V lednu 2009 OÚ předložil žádost o dotaci v rámci POV kraje Vysočina na II.etapu výměny oken a dveří víceúčelové budovy. Na tuto akci činí dotace 134 tis.Kč (cca 50 % celkových výdajů).
V únoru 2009 byla předložena žádost o dotaci z Ministerstva kultury ČR na opravu sochy sv.Floriána s celkovými výdaji cca 245 tis.Kč (dotace by měla v případě schválení žádosti představovat 90 % z celkových výdajů).
V nejbližších dnech čekáme rozhodnutí o přidělení dotace na odbahnění rybníka u ZOD ze SFŽP. Zde jsou předpokládané náklady 2,5 mil.Kč, dotace by měla být 90 % z celk.nákladů

Koncem měsíce dubna 2009 započne EON se stavebními úpravemi vedení NN - budou se provádět výměny sloupů a vedení směr Čáslavice (od č.p.115 Pokornovi) - Želetava (po č.p.116 Otáhalovi), včetně ulic (k p.Brychtovi a p.Škrdlovi) a dále od č.p.49 (Dokulilovi) - k č.p.6 (Čurdovi). O případném vypnutí dodávek el.energie budou občané předem informováni.

V sobotu 21.března 2009 v 18.00 hod. proběhlo v přísálí KD v Římově promítání fotografií a povídání o zážitcích z výstupu na svítící horu Kilimandžáro a safari v národních parcích Tanzánie od manželů Pliskových z Římova. Více než 2 hodinového poutavého vyprávění a promítání fotografií se zúčastnilo 30 návštěvníků a to nejenom z Římova.

SDH Římov ve spolupráci s obecním úřadem uspořádal v sobotu 14.února 2009 od 10.00 hod. masopustní merendu. Sraz masek byl v přísálí kulturního domu v 9.00 hod. a účast byla více než hojná. Obrazově ve fotogalerii...

V neděli 11.1.2009 proběhl hokejový match na zimním stadionu v Pokojovicích mezi výběrem ženatých a svobodných. Po velkém množství šancí na obou stranách, povětšinou zlikvidovaných skvělými brankáři se zrodila plichta 7:7, i když nutno dodat, že ženatí srovnali v posledních vteřinách zápasu při "údajné " hře bez brankáře. Svobodným se tedy ani v hokejovém klání nepodařilo ženaté udolat. Snad se jim to podaří v příštím utkání. Ve fotogalerii je pár momentek ze zápasu.

Obrázek slideru 1 Obrázek slideru 2 Obrázek slideru 3 Obrázek slideru 4