V srpnu 2009 byl starostovi Strunkovic nad Blanicí předán výtěžek sbírky a dar obce Římov. Ing. Karel Matějka děkuje všem římovským občanům, kteří přispěli finanční částkou na odstraňování povodňových škod. Předání se uskutečnilo v den, kdy se po nočních deštích opět zvýšila hladina Blanice a na některých místech hrozilo vylití z břehů. Ve fotogalerii je několik momentek z předání a z městyse.

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání 11.9.2009 nového provozovatele pohostinství od 1.října 2009 p.Marka Doška z Římova. Kromě p.Doška předložili svoji žádost o pronájem také p.Zdeněk Schwarz z Třebíče a pí. Hana Sýkorová z Rokytnice n.Rok.

V pátek 26.června 2009 byla převezena socha sv. Floriána do ateliéru akad.sochaře Martina Kovaříka, kde bude cca 2 měsíce prováděna celková oprava, která si vyžádá náklady ve výši 245 tis.Kč, z toho 220 tis.Kč přispělo dotací Ministerstvo kultury ČR.


20.8.2009 byl instalován nový kamenný podstavec na betonovou základovou desku a 25.8.2009 usazena opravená socha na své místo. Kolaudace se uskuteční v říjnu t.r.

V galerii je uloženo několik fotografií...

Zastupitelstvo obce Římov schválilo na svém zasedání dne 10.července 2009 záměr pronájmu :

Budovy bývalých sýpek na Vískách;

Zájemci mohou předkládat žádosti na Obecní úřad Římov. Více informací poskytne starosta obce Rostislav Novák osobně, nebo na tel.čísle 724 187 477.

a regionálním informačním portálu CZREGION : http://www.czregion.cz probíhá od 1.května do 30.listopadu 2009 soutěž o nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 2009.

Do soutěže je zapojena i obec Římov, proto neváhejte a hlasujte na :

http://www.czregion.cz/rimov-0

Hlasujte kliknutím na "Přidej hlas" v hlasovacím zařízení pod prezentací obce.

Pravidla soutěže:

1. Hlasovat pro město/obec je možné maximálně jedenkrát za hodinu.
(To znamená, že obec dostane od jednoho hlasujícího maximálně 24 hlasů denně.)
2. Vyhrává město/obec, které získá nejvíce hlasů.


3. Soutěž probíhá od 1. května 2009 do 30. listopadu 2009 (do 24:00 hod).

Výsledky budou zveřejněny 5. prosince 2009.

S platností od 1.září 2009 se mění provozní doba v prodejně JMB v Římově...

icon JMB-provozni_doba

V sobotu 6.června 2009 se na zahradě mateřské školy uskutečnil dětský den 2009. Před touto akcí byly upraveny túje a posečen trávník. Počasí při dopolední přípravě nevěstilo nic dobrého, bylo chladko,mrholilo a do poslední chvíle se nevědělo, jestli se oslavy nepřesunou do kulturního domu. Naštěstí se odpoledne vše v dobré obrátilo a až do 17.00 hod. bylo pěkně a děti si odpoledne opravdu užily. Připraven byl skákací hrad, od firmy EON, různé soutěže, o hudbu se stal Zdeněk Kašpárek, hlad a žízeň zahnaly debrecínky a limonáda, které byly pro děti zdarma. O drobné dárky a sladkosti se postaral obecní úřad, SDH Římov a Český červený kříž. Pěkným zpestřením byl poník, kterého s sebou přivedli manželé Dokulilovi z Vísek a na kterém se děti mohly celé odpoledne projet a také požární útoky mladších i starších římovských hasičů. Všem, kteří přispěli k příjemně prožitému odpoledni patří velké poděkování. Fotografie z této akce jsou vloženy v Galerii

icon DETSKY DEN

Ve dnech 5.-6.6.2009 se uskutečnily volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU. V příloze jsou uvedeny výsledky za obec Římov, kde přišlo volit 29,53 % občanů.

icon Vysledky voleb do EP 2009

Obrázek slideru zima1 Obrázek slideru zima2