SDH Římov pořádá v sobotu 7.11.2009 od 20.00 hod. pouťovou taneční zábavu se skupinou PROMĚNY. Kdo z občanů bude chtít přispět do tomboly, může tak učinit ve čtvrtek 5.11. od 17.00 hod. v přísálí KD. Na pouťovou taneční zábavu Vás srdečně zvou pořadatelé.

22.září 2009 započaly práce na rekonstrukci rybníka U sv.Jana, kde bude provedeno odbahnění, rekonstrukce hráce vč.úpravy okolí, sdružený objekt a vyhotovení vodní tůň. Celkové náklady akce jsou ve výši 2,540 tis.Kč, z toho dotace z OPŽP činí 90 %. Termín dokoncení akce je stanoven na duben 2010. Ve fotogalerii budou průběžně doplňovány fotografie.

V úterý 22.9.2009 započaly práce na rekonstrukci vodní nádrže U sv. Jana, kde bude provedeno odbahnění rybníka, rekonstrukce hráze vč. úpravy, sdružený objekt a vyhotovena vodní tůň. Celkové náklady akce jsou ve výši 2,540.050,-- Kč, z toho 90 % činí dotace z OPŽP, termín dokončení je v dubnu 2010.

 

fotografie

Obecní úřad obdržel děkovný dopis starosty městyse Strunkovic nad Blanicí za finanční pomoc na odstraňování povodňových škod.

 

Strunkovice nad Blanicí-děkovný dopis

 

V úterý 27.října 2009 v 18.00 hod. se koná v zasedací místnosti Obecního úřadu v Římově veřejná schůze zastupitelstva obce.

V srpnu 2009 byl starostovi Strunkovic nad Blanicí předán výtěžek sbírky a dar obce Římov. Ing. Karel Matějka děkuje všem římovským občanům, kteří přispěli finanční částkou na odstraňování povodňových škod. Předání se uskutečnilo v den, kdy se po nočních deštích opět zvýšila hladina Blanice a na některých místech hrozilo vylití z břehů. Ve fotogalerii je několik momentek z předání a z městyse.

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání 11.9.2009 nového provozovatele pohostinství od 1.října 2009 p.Marka Doška z Římova. Kromě p.Doška předložili svoji žádost o pronájem také p.Zdeněk Schwarz z Třebíče a pí. Hana Sýkorová z Rokytnice n.Rok.

V pátek 26.června 2009 byla převezena socha sv. Floriána do ateliéru akad.sochaře Martina Kovaříka, kde bude cca 2 měsíce prováděna celková oprava, která si vyžádá náklady ve výši 245 tis.Kč, z toho 220 tis.Kč přispělo dotací Ministerstvo kultury ČR.


20.8.2009 byl instalován nový kamenný podstavec na betonovou základovou desku a 25.8.2009 usazena opravená socha na své místo. Kolaudace se uskuteční v říjnu t.r.

V galerii je uloženo několik fotografií...

Zastupitelstvo obce Římov schválilo na svém zasedání dne 10.července 2009 záměr pronájmu :

Budovy bývalých sýpek na Vískách;

Zájemci mohou předkládat žádosti na Obecní úřad Římov. Více informací poskytne starosta obce Rostislav Novák osobně, nebo na tel.čísle 724 187 477.

Obrázek slideru 1 Obrázek slideru 2 Obrázek slideru 3 Obrázek slideru 4