Od ledna do konce června 2010 navštěvovalo mateřskou školu celkem 19 dětí:

Čurdová Anna, č.15, Dokulil Ondřej, č.145, Brychta Filip, č.101, Kříž Josef, č.44, Říhová Nikola, č.16, Nahodilová Tereza, č. 31, Rygl Ladislav, Třebíč, Kliková Natálie, č.112, Nahodilová Nicol, č.62, Křivánková Eliana, č.110, Bartík Filip, č.120, Durdová Alexandra,č.144, Dokulilová Adéla, Rokytnice, Kostelníková Nela, Rokytnice, Bártl Matěj, č.148, Janoušek Michal, Rokytnice, Kostelníková Lucie, Rokytnice, Bartík Tomáš, č.120, Nahodil Tomáš, č.31.

Docházku do mateřské školy ukončili a od 1.září nastoupili do 1.ročníku ZŠ Čáslavice budoucí prvňáčci: Čurdová Anna, Dokulil Ondřej a Brychta Filip.

K 1.září přešly čtyři děti z Rokytnice do MŠ Rokytnice: Dokulilová Adéla, Kostelníková Nela, Janoušek Michal a Kostelníková Lucie.

Od nového školního roku je v mateřské škole zapsáno 20 dětí. Nově byli přijati: Fendrychová Monika, Rokytnice, Janecká Ema, Rokytnice, Durda Lukáš, č.144, Nahodil Kryštof, č. 121, Bártlová Michaela, č.148, Nahodil Martin, č.62, 19.7.2008, Křišťálová Adéla, č.24, Křížová Kristýna, č.44, a Ryglová Valentýna, č.27.

Mateřská škola pracuje podle dlouhodobého Školního vzdělávacího programu. Provoz školy byl od 6.30 hodin do 15.00 hodin.

V průběhu roku děti navštívily několik divadelní představení v Třebíči v Národním domě a v Pasáži, pravidelně dojíždíme do MŠ Rokytnice na maňáskové „Divadlo Úsměv“. Společně s MŠ Rokytnice jsme byli v ZOO Jihlava.

Školní rok děti zakončily hrou „Hledáme poklad“ a opékáním párků.

Na veřejnosti vystoupily děti s kulturním programem již tradičně na „Setkání seniorů“ a „Vítání dětí do života“. Dvakrát jsme byli na návštěvě v ZŠ Čáslavice – podívat se na vyučování prvňáčků a u příležitosti „Dne otevřených dveří“.

Nechyběla ani „Mikulášská nadílka“, od Mikuláše s čertem . Před Vánocemi jsme uspořádali v přísálí kulturního domu „Vánoční tvoření“. Děti vystoupily s krátkým programem a za pomoci rodičů tvořily vánoční svícny. Pod stromeček děti dostaly nové hračky a učební pomůcky z dotací zřizovatele a dřevěnou rohovou kuchyňku za peníze získané prodejem starého papíru. Za jarní sběr jsme získali 3.240,- Kč, za podzimní sběr 4.425,- Kč.

Fotografie z akcí školy jsou zveřejněny na vebových stránkách obce.

Poděkování za dobrou spolupráci a pomoc při zajišťování všech aktivit v tomto roce patří zřizovateli, rodičům, občanům, kteří pomohli se sběrem papíru, pracovnicím místní Jednoty, a Pavlu Eliášovi za odvoz papíru do sběru.


Zapsala: Jana Dokulilová

Mateřská škola děkuje všem, kdo se podíleli na sběru papíru. Prodáno bylo 2950 kg starého papíru v hodnotě 4.425,- Kč.

Ve sběru netříděného papíru pokračujeme. Příští odvoz plánujeme na měsíc duben 2011. Pokud máte možnost, přispějte dětem. Papír můžete nosit do mateřské školy již nyní. Pokud bude budova uzavřena, nechte papír u vchodových dveří.

Mateřská škola Římov oznamuje, že v těchto dnech probíhá podzimní sběr starého papíru. Pokud máte možnost přispět dětem na nákup nových hraček a pomůcek, můžete tak učinit nejpozději do 15.října 2010.

V době, kdy je mateřská škola uzavřena, nechte papír u vchodových dveří. Děkujeme!

Mateřská škola děkuje paní Dagmar Froldové za sponzorský dar - papíry na kreslení, pastelky a lepidla.

Na školní rok 2010 / 2011 je do MŠ Římov zapsáno celkem 20 dětí ve věku od šesti do dvou let:

Kříž Josef č.44,  Nahodilová Tereza č.31,  Rygl Ladislav - Třebíč,  Kliková Natálie č.112,  Nahodilová Nicol č.62, Křivánková Eliana č.110,  Bartík Filip č.122,  Durdová Alexandra č.144,  Bártl Matěj č.148,  Bartík Tomáš č.122, Nahodil Tomáš č.31,  Durda Lukáš č.144,  Nahodil Kryštof č.121,  Bártlová Michaela č.148,  Fendrychová Monika - Rokytnice nad Rok.,  Nahodil Martin č.62,  Křišťálová Adéla č.24,  Křížová Kristýna č.44,  Ryglová Valentýna č.26 a Janecká Ema - Rokytnice nad Rok.

Mateřská škola Římov děkuje panu Eliášovi za bezplatný odvoz, rodičům, pracovnicím Jednoty a občanům za pomoc při sběru. V měsíci dubnu jsme sebrali a prodali 2160 kg papíru v hodnotě 3240 korun. Peníze budou použity na nákup učebních pomůcek a hraček.

Další sběr plánujeme na podzim tohoto roku. Termín bude vyhlášen obecním rozhlasem.

Mateřská škola Římov uspořádá v měsíci dubnu 2010 sběr starého papíru. Za získané peníze budou zakoupeny nové učební pomůcky a hračky pro děti. Prosíme rodiče dětí i ostatní občany v obci, aby podle možnosti se sběrem papíru pomohli. Papír můžete nosit do mateřské školy již nyní. Děkujeme!

Zápis do MŠ Římov na školní rok 2010 -2011 bude probíhat od 1.února do 3.února 2010 v budově mateřské školy vždy od 7.00 - 10.00 hod., případně dle osobní dohody. Přijďte si zapsat i děti, které do mateřské školy začnou docházet až po 1. lednu 2011.

V současné době je provoz mateřské školy celodenní - od 6.30 do 15.00 hodin. Ve školním roce 2009/2010 dochází do MŠ 19 dětí ve věku od 3 do 6 let, z toho jsou 4 děti z Rokytnice nad Rokytnou a 1 dítě z Třebíče.

Jmenovitě od nejstaršího:

Čurdová Anna  č.15,  Dokulil Ondřej  č.145,  Brychta Filip č.101,  Kříž Josef  č.44,  Říhová Nikola  č.16,  Nahodilová Tereza  č. 31,  Rygl Ladislav - Třebíč,  Kliková Natálie  č.112,  Nahodilová Nicol  č.62,  Křivánková Eliana  č.110,  Bartík Filip  č.122,  Durdová Alexandra  č.144,  Dokulilová Adéla - Rokytnice nad Rok.,  Kostelníková Nela - Rokytnice nad Rok.,  Bártl Matěj  č.148,  Janoušek Michal - Rokytnice nad Rok.,  Kostelníková Lucie - Rokytnice nad Rok.,  Bartík Tomáš  č.122,   Nahodil Tomáš  č.31.

Stravování je zajištěno dovozem stravy ze školní kuchyně ZŠ Čáslavice. Pro pobyt a činnost dětí slouží prostorná třída, samostatná ložnice, výdejna jídla, šatna a sociální zařízení, pro pobyt venku školní zahrada. Škola má dostatek vhodného vybavení a pomůcek pro výchovně vzdělávací činnost. Děti navštěvují divadla, jezdí na výlety, vystupují na veřejných vystoupeních pro rodiče a podle potřeby i pro veřejnost. Každoročně zajišťují kulturní program na slavnostním vítání dětí do života. V tomto školním roce byla poprvé zavedena výuka angličtiny. Výuka probíhá každou středu od 14.15 do 15.00 hodin.

Obrázek slideru 1 Obrázek slideru 2 Obrázek slideru 3 Obrázek slideru 4