Od ledna do konce června 2010 navštěvovalo mateřskou školu celkem 19 dětí:

Čurdová Anna, č.15, Dokulil Ondřej, č.145, Brychta Filip, č.101, Kříž Josef, č.44, Říhová Nikola, č.16, Nahodilová Tereza, č. 31, Rygl Ladislav, Třebíč, Kliková Natálie, č.112, Nahodilová Nicol, č.62, Křivánková Eliana, č.110, Bartík Filip, č.120, Durdová Alexandra,č.144, Dokulilová Adéla, Rokytnice, Kostelníková Nela, Rokytnice, Bártl Matěj, č.148, Janoušek Michal, Rokytnice, Kostelníková Lucie, Rokytnice, Bartík Tomáš, č.120, Nahodil Tomáš, č.31.

Docházku do mateřské školy ukončili a od 1.září nastoupili do 1.ročníku ZŠ Čáslavice budoucí prvňáčci: Čurdová Anna, Dokulil Ondřej a Brychta Filip.

K 1.září přešly čtyři děti z Rokytnice do MŠ Rokytnice: Dokulilová Adéla, Kostelníková Nela, Janoušek Michal a Kostelníková Lucie.

Od nového školního roku je v mateřské škole zapsáno 20 dětí. Nově byli přijati: Fendrychová Monika, Rokytnice, Janecká Ema, Rokytnice, Durda Lukáš, č.144, Nahodil Kryštof, č. 121, Bártlová Michaela, č.148, Nahodil Martin, č.62, 19.7.2008, Křišťálová Adéla, č.24, Křížová Kristýna, č.44, a Ryglová Valentýna, č.27.

Mateřská škola pracuje podle dlouhodobého Školního vzdělávacího programu. Provoz školy byl od 6.30 hodin do 15.00 hodin.

V průběhu roku děti navštívily několik divadelní představení v Třebíči v Národním domě a v Pasáži, pravidelně dojíždíme do MŠ Rokytnice na maňáskové „Divadlo Úsměv“. Společně s MŠ Rokytnice jsme byli v ZOO Jihlava.

Školní rok děti zakončily hrou „Hledáme poklad“ a opékáním párků.

Na veřejnosti vystoupily děti s kulturním programem již tradičně na „Setkání seniorů“ a „Vítání dětí do života“. Dvakrát jsme byli na návštěvě v ZŠ Čáslavice – podívat se na vyučování prvňáčků a u příležitosti „Dne otevřených dveří“.

Nechyběla ani „Mikulášská nadílka“, od Mikuláše s čertem . Před Vánocemi jsme uspořádali v přísálí kulturního domu „Vánoční tvoření“. Děti vystoupily s krátkým programem a za pomoci rodičů tvořily vánoční svícny. Pod stromeček děti dostaly nové hračky a učební pomůcky z dotací zřizovatele a dřevěnou rohovou kuchyňku za peníze získané prodejem starého papíru. Za jarní sběr jsme získali 3.240,- Kč, za podzimní sběr 4.425,- Kč.

Fotografie z akcí školy jsou zveřejněny na vebových stránkách obce.

Poděkování za dobrou spolupráci a pomoc při zajišťování všech aktivit v tomto roce patří zřizovateli, rodičům, občanům, kteří pomohli se sběrem papíru, pracovnicím místní Jednoty, a Pavlu Eliášovi za odvoz papíru do sběru.


Zapsala: Jana Dokulilová

Obrázek slideru 1 Obrázek slideru 2 Obrázek slideru 3 Obrázek slideru 4