Mateřská škola děkuje za pomoc při sběru papíru. Bylo odevzdáno 2.230 kg papíru v hodnotě 3.345,- Kč. Peníze budou použity na nákup hraček a učebních pomůcek pro děti.