Ve středu 18.11.2009 a ve středu 25.11.2009  bude MUDr. Matějková ordinovat pouze dopoledne od 7.00 - 10.00 hod.

Odpolední ordinace z důvodu školení odpadá.

Přílohu tvoří 2. výzva  Místní akční skupiny Podhorácko pro žadatele o dotaci a termíny školení pro žadatele.

 

2. výzva MAS Podorácko

O místním poplatku ze psů :

 


Po sobotní pouťové taneční zábavě byla před KD Římov nalezena součástka do mobilního telefonu NOKIA. Současně byl na návsi nalezen klíč. Kdo z občanů uvedené věci postrádá, může si je vyzvednout v kanceláři obecního úřadu.

Ve středu 25.11.2009 a ve středu 25.11.2009  bude MUDr. Matějková ordinovat pouze dopoledne od 7.00 - 10.00 hod.

Odpolední ordinace z důvodu školení odpadá.

SDH Římov pořádá v sobotu 7.11.2009 od 20.00 hod. pouťovou taneční zábavu se skupinou PROMĚNY. Kdo z občanů bude chtít přispět do tomboly, může tak učinit ve čtvrtek 5.11. od 17.00 hod. v přísálí KD. Na pouťovou taneční zábavu Vás srdečně zvou pořadatelé.

22.září 2009 započaly práce na rekonstrukci rybníka U sv.Jana, kde bude provedeno odbahnění, rekonstrukce hráce vč.úpravy okolí, sdružený objekt a vyhotovení vodní tůň. Celkové náklady akce jsou ve výši 2,540 tis.Kč, z toho dotace z OPŽP činí 90 %. Termín dokoncení akce je stanoven na duben 2010. Ve fotogalerii budou průběžně doplňovány fotografie.

V úterý 22.9.2009 započaly práce na rekonstrukci vodní nádrže U sv. Jana, kde bude provedeno odbahnění rybníka, rekonstrukce hráze vč. úpravy, sdružený objekt a vyhotovena vodní tůň. Celkové náklady akce jsou ve výši 2,540.050,-- Kč, z toho 90 % činí dotace z OPŽP, termín dokončení je v dubnu 2010.

 

fotografie

Obecní úřad obdržel děkovný dopis starosty městyse Strunkovic nad Blanicí za finanční pomoc na odstraňování povodňových škod.

 

Strunkovice nad Blanicí-děkovný dopis

 

V úterý 27.října 2009 v 18.00 hod. se koná v zasedací místnosti Obecního úřadu v Římově veřejná schůze zastupitelstva obce.

Obrázek slideru 1 Obrázek slideru 2 Obrázek slideru 3 Obrázek slideru 4