Název

Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zveřejněno od
15. březen 2017
Zveřejněno do
15. březen 2050
Vytvořil
Rostislav Novák