Název

Veřejná vyhláška oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Zveřejněno od
12. srpen 2019
Zveřejněno do
23. září 2019
Vytvořil
Rostislav Novák