Zastupitelstvo obce Římov vydalo na svém zasedání 1.11.2012 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která zvyšuje sazbu poplatku ze 420,- Kč na 450,-Kč/osobu.