Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se zrušuje OZV č. 1/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity