Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku z ubytovací kapacity