Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o zrušení obecně závazných vyhlášek