Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán Římov

 

Opatření obecné povahy č.  1/2011 - vydání územního plánu Římov