Přílohu tvoří 2. výzva  Místní akční skupiny Podhorácko pro žadatele o dotaci a termíny školení pro žadatele.

 

2. výzva MAS Podorácko