V pátek 8.9.2023 proběhne v obci odpis stavu elektroměrů od všech dodavatelů. Žádáme občany, kteří nemají volně přístupný elektroměr a nebudou doma, aby stav opsali a vyvěsili na viditelné místo.