Z Á J E Z D   D O   H O R Á C K É H O   D I V A D L A
V  S O B O T U  2. 10. 2021 v 19 HOD  NA KRIMIKOMEDII

Č T Y Ř I   V R A Ž D Y S T A Č Í , D R A H O U Š K U !

Cena vstupenky 230 Kč (senioři sleva 196 Kč, studenti 173 Kč, osoba ZTP 161 Kč) + doprava 51 Kč na os.

Závazné objednávky hlaste prosíme co nejdříve na t.č. 605 888 160 (Fojtlová Bronislava – k dispozici mapa s konkrétními místy v hledišti divadla).

Místa jsou omezena počtem sedadel v autobuse.

Zájezd pořádáme společně s Městysem Rokytnice n.R., tak abychom naplnili kapacitu autobusu.