Mobilní svoz nebezpečných odpadů proběhne v Římově na návsi v sobotu 15.května 2021 od 7.55 do 8.05 hod.