Elektronický zpravodaj Svazku obcí pro komunální služby č. 24/2021