Mobilní svoz nebezpečných odpadů 7.11.2020 (7.25 - 7.35 hod. na návsi)