Obecní úřad nabízí občanům možnost odběru omezeného množství eskompostu, který je uložen v kontejneru pod kulturním domem.

https://www.esko-t.cz/cerstvy-kompost-prave-k-odberu-2/