Pracovněprávní desatero v boji s koronavirem

materiál MPSV nazvaný Pracovněprávní desatero boje s koronavirem. Najdete v něm praktické informace k řešení různých personálních situací, které mohou u zaměstnanců nastávat, vazbu na zákoník práce a navazující formy hmotného zabezpečení, které jsou příslušnými situacemi vyvolány.