Výtah z doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) k ochranným pomůckám